2019-11-08

Rok szkolny 2019/2020 jest wyjątkowy dla SKO PKO Banku Polskiego ze względu na zbliżającą się 85. rocznicę objęcia kuratelą SKO przez Pocztową Kasę Oszczędności (dzisiejszy PKO Bank Polski). Z tej okazji uruchomiony został nowy konkurs dedykowany szkołom uczestniczącym w programie edukacyjnym SKO oraz Opiekunom SKO pracującym w tych szkołach. Ze względu na rocznicę symboliczna jest liczba nagród – 85 nagród dla szkół oraz 85 dla nauczycieli. Na najlepszych czekają m.in. tablice multimedialne i roboty do programowania oraz bony do Empiku. Wszystkie te narzędzia można wykorzystać do zajęć w duchu nowoczesnej edukacji.

Konkurs ma na celu promocję praktycznej edukacji finansowej w szkołach w ramach programu SKO. Będą w nim brane pod uwagę następujące kryteria:

  • promocja oszczędzania - liczba uczniów danej Szkoły, którzy w okresie trwania konkursu przystąpili do SKO,
  • powszechność oszczędzania - stosunek liczby uczniów w SKO do liczby wszystkich uczniów w danej szkole (uwaga: dotyczy uczniów poniżej 13. r.ż.),
  • suma środków udokumentowanych na specjalnym konkursowym koncie, uzyskanych w trakcie działań przedsiębiorczych podejmowanych w ramach SKO w danej szkole (np. zbiórki, kiermasze).

Konkurs odbywa się w okresie 8 listopada 2019 - 10 kwietnia 2020 r. Szkoły zgłaszają się samodzielnie, przesyłając lub przekazując kartę zgłoszeniową do oddziału banku, z którym współpracują w ramach SKO.

Uczestnicy konkursu (szkoły) zostaną podzieleni na 3 ligi, w których będą ze sobą rywalizować. Kwalifikacja do danej ligi opiera się w oparciu o liczbę uczniów poniżej 13. r.ż. w danej szkole.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są w regulaminie:

Konkurs dla Szkół na 85-lecie SKO – regulamin

Konkurs dla Szkół na 85-lecie – karta zgłoszeniowa