2022-03-04

W dniu 9 lutego 2022 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego wydał komunikat w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2021 r., które wynosiło 5 662,53 zł.

Dlatego maksymalna kwota do wypłaty, przy realizacji dyspozycji na wypadek śmierci, którą w 2022 r., oddziały PKO Banku Polskiego mają obowiązek wypłacić osobom wskazanym w tej dyspozycji po śmierci klienta, z jego kont objętych dyspozycją, wynosi 295 256,52 (dotyczy dyspozycji na wypadek śmierci złożonych do 31 grudnia 1997 r.).

 

Podstawa:
Art. 181 ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1376 z późn. zmianami)