2020-04-28

Rozstrzygnęliśmy wyjątkowy konkurs dedykowany szkołom i nauczycielom, zorganizowany z okazji 85-lecia SKO pod kuratelą Banku, w którym wzięło udział prawie 200 szkół podstawowych z całego kraju. Konkurs trwał od 8 listopada 2019 r. do 10 kwietnia 2020 r. Jego celem była promocja praktycznej edukacji finansowej w szkołach w ramach programu SKO.

Laureatów jest aż 85. - tylu, ile lat ma program SKO realizowany przez PKO Bank Polski.

Szkoły zostały podzielone na 3 ligi, w zależności od liczby uczniów (I liga – do 100 uczniów, II liga – 101-300 uczniów, III liga – powyżej 300 uczniów).

W rywalizacji szkół pod uwagę brane były następujące kryteria:

  • promocja oszczędzania – liczba uczniów danej szkoły, którzy w okresie trwania konkursu przystąpili do SKO,
  • powszechność oszczędzania – stosunek liczby uczniów posiadających SKO do liczby wszystkich uczniów w danej szkole (uwaga: dotyczy tylko uczniów poniżej 13. r.ż.),
  • suma środków udokumentowanych na specjalnym konkursowym koncie, uzyskanych w trakcie działań podejmowanych w ramach SKO w danej szkole, np. zbiórki, kiermasze.

Komisja konkursowa wybrała 85 laureatów konkursu – lista zwycięzców dostępna jest pod linkiem.

Zwycięskie szkoły w zależności od zajętego miejsca otrzymają następujące nagrody:

  • nagrody główne (3) – tablice multimedialne dla zwycięzców poszczególnych lig,
  • nagrody I stopnia (24) – zestawy robotów wraz z akcesoriami do nauki robotyki,
  • nagrody II stopnia (58) – roboty do programowania.

Dodatkowo Opiekunowie SKO ze szkół-laureatów otrzymają bony do Empiku o wartości 300-1000 zł.

Dziękujemy nauczycielom, szkołom, a także pracownikom Banku za wysokie zaangażowanie w program SKO oraz realizację konkursu. 

Gratulujemy wszystkim nagrodzonym!