2021-10-25

Ta informacja jest ważna dla Ciebie, jeżeli masz zawarte umowy lub posiadasz produkty, w których są stosowane wskaźniki referencyjne z grupy LIBOR.

Zgodnie z komunikatem Financial Conduct Authority (FCA)* już niedługo nie będą opracowywane i publikowane wskaźniki referencyjne LIBOR dla zobowiązań finansowych w walutach: CHF, EUR, USD, GBP i JPY. Nie będzie można ich więc dalej wykorzystywać do określania wysokości oprocentowania kredytów lub kwot do zapłaty z tytułu innych produktów.

Wycofanie wskaźników nastąpi w terminach:

LIBOR CHF

31.12.2021 r.

LIBOR EUR

31.12.2021 r.

LIBOR GBP

31.12.2021 r.

LIBOR JPY

31.12.2021 r. 

LIBOR USD

31.12.2021 r. (1W, 2M) oraz 30.06.2023 r. (O/N, 1M, 3M, 6M i 12M)

Co to oznacza?

Jeżeli masz kredyt, pożyczkę, jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, czy inny produkt, do którego stosowane są wskaźniki z tej grupy, to po zaprzestaniu ich publikowania:

  • zastosujemy rozwiązanie zgodne z postanowieniami zawartymi w Twojej umowie lub regulaminie bankowym,
  • jeżeli w umowie nie ma takich postanowień to zgodnie z prawem, zastosujemy wskaźnik zastępczy (tzw. zamiennik) wyznaczony przez Komisję Europejską w miejsce dotychczasowego wskaźnika referencyjnego.

FCA będzie publikowała tzw. stawki syntetyczne 1M, 3M i 6M dla LIBOR GBP i JPY. Umożliwią one dalszą, niezakłóconą obsługę umów i zobowiązań opartych o te wskaźniki referencyjne.

Komisja Europejska wyznaczyła wskaźniki zastępcze dla LIBOR CHF (Rozporządzenie z 14.10.2021 r. w sprawie wyznaczenia ustawowego zamiennika dla niektórych terminów zapadalności stopy LIBOR dla franka szwajcarskiego (CHF LIBOR)), które będą zastępowały dotychczasowe wskaźniki referencyjne, zgodnie z poniższą tabelą (źródło↗):   

LIBOR

Termin zapadalnosci
(w miesiącach, M)

Zamiennik

Wartość spreadu korygującego (%)

CHF

1M

1-miesięczna stopa składana SARON (SAR1MC)

ISIN CH0477123886

-0,0571

CHF

3M

3-miesięczna stopa składana SARON (SAR3MC)

ISIN CH0477123902

0,0031

CHF

6M

3-miesięczna stopa składana SARON (SAR3MC)

ISIN CH0477123902

0,0741

CHF

12M

3-miesięczna stopa składana SARON (SAR3MC)

ISIN CH0477123902

0,2048

Oznacza to, że od 1 stycznia 2022 r. zamienniki wraz z odpowiednią korektą tzw. spreadu korygującego będą stosowane z mocy prawa we wszystkich produktach i umowach, które nie zawierają w tym dniu odpowiedniej klauzuli awaryjnej.

Zmiana wskaźnika nie będzie wymagała żadnych działań z Twojej strony. Szczegółowe informacje przekażemy Ci w indywidualnej korespondencji.

O wyznaczeniu przez Komisję Europejską zamiennika dla LIBOR CHF poinformował również Urząd Komisji Nadzoru Finansowego↗

* Komunikat Financial Conduct Authority [PDF] – komunikat brytyjskiego organu nadzoru m.in. nad działalnością banków i administratorów wskaźników referencyjnych, opublikowany 5 marca 2021 r.