2021-03-29

Ta informacja jest ważna dla Ciebie, jeżeli masz zawarte umowy lub posiadasz produkty, w których są stosowane wskaźniki referencyjne z grupy LIBOR.

Zgodnie z komunikatem Financial Conduct Authority* już niedługo nie będą opracowywane i publikowane wskaźniki referencyjne LIBOR dla zobowiązań finansowych w walutach: CHF, EUR, USD, GBP i JPY. Nie będzie można ich więc dalej wykorzystywać do określania wysokości oprocentowania kredytów lub kwot do zapłaty z tytułu innych instrumentów finansowych.

Wycofanie wskaźników nastąpi w terminach:

LIBOR CHF

31.12.2021 r.

LIBOR EUR

31.12.2021 r.

LIBOR GBP

31.12.2021 r. (O/N, 1W, 2M, 12M)

LIBOR JPY

31.12.2021 r. (S/N, 1W, 2M, 12M)

LIBOR USD

31.12.2021 r. (1W, 2M)

30.06.2023 r. (O/N, 12M)

Co to oznacza?

Jeżeli masz kredyt, pożyczkę, jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, czy inny instrument finansowy, do którego stosowane są wskaźniki z tej grupy, to po zaprzestaniu ich publikowania:

  • zastosujemy rozwiązanie zgodne z postanowieniami zawartymi w Twojej umowie lub regulaminie bankowym,
  • jeżeli w umowie nie ma takich postanowień i Komisja Europejska wyznaczy wskaźnik zastępczy w miejsce dotychczasowego wskaźnika referencyjnego, to zgodnie z prawem zastosujemy go w Twojej umowie.

Komisja Europejska może wyznaczyć wskaźniki zastępcze, które będą zastępowały dotychczasowe wskaźniki referencyjne. KE rozpoczęła konsultacje w sprawie wskaźnika zastępczego dla LIBOR CHF stosowanego w kredytach hipotecznych i kredytach udzielonych firmom z sektora MŚP.

Kolejne informacje na ten temat będziemy publikowali na naszej stronie internetowej. Szczegółowe informacje będziemy przekazywali również bezpośrednio tym klientom, których one dotyczą.

Więcej szczegółów znajdziesz w komunikacie Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na stronie:

https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=72821&p_id=18#1

Szczegóły dotyczące konsultacji dostępne na stronie https://ec.europa.eu/info/consultations/finance-2021-chf-libor-rate_en.

 

* Komunikat Financial Conduct Authority – komunikat brytyjskiego organu nadzoru m.in. nad działalnością banków i administratorów wskaźników referencyjnych, opublikowany 5 marca 2021 r. na stronie https://www.fca.org.uk/publication/documents/future-cessation-loss-representativeness-libor-benchmarks.pdf.