2021-09-13

Aktualnie wysokości limitów dla karty debetowej PKO Junior wynoszą:

1. Maksymalne dzienne limity transakcji płatniczych:

 • Karta debetowa PKO Junior w formie tradycyjne:
  • 500 zł – dzienny limit transakcji płatniczych gotówkowych,
  • 500 zł – dzienny limit transakcji płatniczych bezgotówkowych,
  • 500 zł - dzienny limit transakcji płatniczych internetowych,
 • Karta debetowa PKO Junior w formie naklejki zbliżeniowej:
  • 500 zł – dzienny limit transakcji płatniczych bezgotówkowych,
  • 500 zł - dzienny limit transakcji płatniczych internetowych,

2. Domyślne dzienne limity transakcji płatniczych:

 • Karta debetowa PKO Junior w formie tradycyjne.:
  • 100 zł – dzienny limit transakcji płatniczych gotówkowych,
  • 100 zł – dzienny limit transakcji płatniczych bezgotówkowych,
  • 100 zł - dzienny limit transakcji płatniczych internetowych,
 • Karta debetowa PKO Junior w formie naklejki zbliżeniowej:
  • 100 zł – dzienny limit transakcji płatniczych bezgotówkowych,
  • 100 zł - dzienny limit transakcji płatniczych internetowych,

3. Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych dokonywanych w kraju:

 • 30 zł – dla pojedynczej zbliżeniowej transakcji płatniczej, bez konieczności potwierdzania transakcji płatniczej kodem PIN lub podpisem,
 • powyżej kwoty 30 zł - z potwierdzeniem transakcji płatniczej kodem PIN lub podpisem.
  Zbliżeniowe transakcje płatnicze są dokonywane z uwzględnieniem wolnych środków na koncie karty oraz ustalonego dla karty dziennego limitu transakcji płatniczych bezgotówkowych.

4. Maksymalnawysokość wypłaty gotówki towarzyszącej transakcji płatniczej bezgotówkowej dokonanej przy użyciu karty VISA - 100 zł (Usługa VISA CASH BACK). Wypłata gotówki towarzysząca bezgotówkowej transakcji płatniczej dokonywanej przy użyciu karty pomniejsza dostępny limit bezgotówkowej transakcji płatniczej ustalony dla karty.

 

Podstawa:
§ 16 ust. 2 oraz 17 ust. 2 i 3 „Regulamin Konta karty PKO Junior oraz kart debetowych PKO Junior”