2021-09-03

Aktualne limity kart debetowych wydawanych dla klientów indywidualnych wynoszą:

1. Karty z logo VISA:

  • Karty PKO Ekspres w formie tradycyjnej, Karty debetowe Visa Electron Adm. oraz karty dla Użytkowników karty

Nazwa rachunku, do którego wydana jest karta

PKO Konto Pierwsze

SUPERKONTO oraz SUPERKONTO STUDENT

PKO Konto dla Młodych

PKO Konto za Zero

PKO Konto Rodzica

PKO Konto bez Granic

PKO Konto Pogodne

Konto Spektrum Adm.

Konto Ulubione Adm.

Konto Codzienne Adm.

 

Konto Aurum

ZŁOTE KONTO

Konto Platinium II

Rachunek PLATINIUM

Dzienne limity transakcji płatniczych dokonywanych kartą:

Wysokość limitu maksymalnego:

1) limit gotówkowych transakcji płatniczych: 5 000 zł,

2) limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 5 000 zł,

3) limit internetowych transakcji płatniczych: 5 000 zł.

1) limit gotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

2) limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

3) limit internetowych transakcji płatniczych: 20 000 zł.

1) limit gotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

2) limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

3) limit internetowych transakcji płatniczych: 20 000 zł.

1) limit gotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

2) limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

3) limit internetowych transakcji płatniczych: 24 000 zł.

Wysokość limitu domyślnego

1) limit gotówkowych transakcji płatniczych: 600 zł,

2) limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 600 zł,

3) limit internetowych transakcji płatniczych: 600 zł.

1) limit gotówkowych transakcji płatniczych: 5 000 zł,

2) limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 10 000 zł,

3) limit internetowych transakcji płatniczych: 10 000 zł.

1) limit gotówkowych transakcji płatniczych: 10 000 zł,

2) limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 16 000 zł,

3) limit internetowych transakcji płatniczych: 16 000 zł.

1) limit gotówkowych transakcji płatniczych: 15 000 zł,

2) limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 24 000 zł,

3) limit internetowych transakcji płatniczych: 24 000 zł. 

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych w kraju:

Wysokość limitu:

1) 100 zł – dla pojedynczej zbliżeniowej transakcji płatniczej, bez konieczności potwierdzania kodem PIN lub podpisem,

2)  powyżej 100 zł - z potwierdzeniem transakcji kodem PIN lub podpisem.

Zbliżeniowe transakcje płatnicze mogą być realizowane w oparciu o ustalony dla karty dzienny limit transakcji bezgotówkowych oraz stan wolnych środków na rachunku. Jest to uzależnione od ustawień technicznych terminala płatniczego, w którym realizowana jest transakcja. Wyjątkiem są karty w formie tradycyjnej wydane do dnia 3 sierpnia 2018 r., w przypadku których zbliżeniowe transakcje płatnicze realizowane bez potwierdzania kodem PIN lub podpisem mogą być wykonywane bez uwzględnienia dziennego limitu transakcji bezgotówkowych oraz stanu wolnych środków na rachunku.

Potwierdzenie transakcji kodem PIN lub podpisem może być wymagane niezależnie od jej kwoty.

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych za granicą:

Wysokość limitu:

Wartość pojedynczej zbliżeniowej transakcji płatniczej, bez konieczności potwierdzania kodem PIN lub podpisem, ogranicza limit jaki obowiązuje w danym kraju. Mogą być przy tym uwzględniane wolne środki na rachunku oraz ustalony dla karty dzienny limit transakcji bezgotówkowych. Jest to uzależnione od ustawień technicznych terminala płatniczego, w którym realizowana jest transakcja. Wyjątkiem są karty w formie tradycyjnej wydane do dnia 3 sierpnia 2018 r., w przypadku których zbliżeniowe transakcje płatnicze realizowane bez potwierdzania kodem PIN lub podpisem mogą być wykonywane bez uwzględnienia dziennego limitu transakcji bezgotówkowych oraz stanu wolnych środków na rachunku.

Potwierdzenie transakcji kodem PIN lub podpisem może być wymagane niezależnie od jej kwoty.

  •  Karty debetowe wycofane z oferty do rachunków walutowych w EUR, USD, GBP

Nazwa rachunku, do którego wydana jest karta

Rachunki oszczędnościowe płatne na żądanie (rachunki walutowe) w walutach wymienialnych w EUR, USD, GBP

Dzienne limity transakcji płatniczych dokonywanych kartą:

Wysokość limitu:

Wysokość limitu maksymalnego:

1) limit gotówkowych transakcji płatniczych: 10 000 GBP/EUR/USD,

2) limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 15 000 GBP/EUR/USD,

3) limit internetowych transakcji płatniczych: 15 000 GBP/EUR/USD.

Wysokość limitu domyślnego:

1) limit gotówkowych transakcji płatniczych: 10 000 GBP/EUR/USD,

2) limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 15 000 GBP/EUR/USD,

3) limit internetowych transakcji płatniczych: 15 000 GBP/EUR/USD.

2. Karty z logo MASTERCARD:

Nazwa rachunku, do którego wydana jest karta

PKO Konto Pierwsze

PKO Konto dla Młodych

Konto Aurum

ZŁOTE KONTO

Konto Platinium II

Rachunek PLATINIUM

Dzienne limity transakcji płatniczych dokonywanych kartą:

 

Wysokość limitu maksymalnego:

1) limit gotówkowych transakcji płatniczych: 5 000 zł,

2) limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 5 000 zł,

3) limit internetowych transakcji płatniczych: 5 000 zł.

1) limit gotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

2) limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

3) limit internetowych transakcji płatniczych: 20 000 zł.

1) limit gotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

2) limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

3) limit internetowych transakcji płatniczych: 20 000 zł.

1) limit gotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

2) limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 50 000 zł,

3) limit internetowych transakcji płatniczych: 24 000 zł

Wysokość limitu domyślnego

1) limit gotówkowych transakcji płatniczych: 600 zł,

2) limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 600 zł,

3) limit internetowych transakcji płatniczych: 600 zł.

1) limit gotówkowych transakcji płatniczych:

5 000 zł,

2) limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 10 000 zł,

3) internetowych limit transakcji płatniczych: 10 000 zł.

1) limit gotówkowych transakcji płatniczych: 10 000 zł,

2) limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 16 000 zł,

3) limit internetowych transakcji płatniczych: 16 000 zł.

1) limit gotówkowych transakcji płatniczych: 15 000 zł,

2) limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 24 000 zł,

3) limit internetowych transakcji płatniczych: 24 000 zł

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych w kraju

Wysokość limitu

1) 100 zł - dla pojedynczej zbliżeniowej transakcji płatniczej, bez konieczności potwierdzania kodem PIN lub podpisem,.

2) powyżej 100 zł - z potwierdzeniem transakcji kodem PIN lub podpisem.

Transakcje płatnicze mogą uwzględniać wolne środki na rachunku oraz ustalony dla karty dzienny limit bezgotówkowych transakcji płatniczych. Jest to uzależnione od ustawień technicznych terminala płatniczego, w którym realizowana  jest transakcja. Potwierdzenie transakcji kodem PIN lub podpisem może być wymagane niezależnie od jej kwoty.

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych za granicą

Wartość pojedynczej zbliżeniowej transakcji płatniczej bez konieczności potwierdzania kodem PIN lub podpisem ogranicza limit, jaki obowiązuje w danym kraju. Mogą być przy tym uwzględniane wolne środki na rachunku oraz ustalony dla karty dzienny limit transakcji bezgotówkowych. Jest to uzależnione od ustawień technicznych terminala płatniczego, w którym realizowana jest transakcja. Potwierdzenie transakcji kodem PIN lub podpisem może być wymagane niezależnie od kwoty.

 3. Karty w formie innej niż tradycyjna

Dzienne limity kartowe

Wysokość limitu:

Wysokość limitu maksymalnego:

limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 500 zł.

Wysokość limitu domyślnego:

limit bezgotówkowych transakcji płatniczych: 500 zł.

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczych w kraju

Wysokość limitu:

1) 100 zł - dla pojedynczej zbliżeniowej transakcji płatniczej, bez konieczności potwierdzania kodem PIN,.

2) powyżej 100 zł - z potwierdzeniem transakcji kodem PIN. 

Transakcje płatnicze mogą uwzględniać wolne środki na rachunku oraz ustalony dla karty dzienny limit transakcji bezgotówkowych. Jest to uzależnione od ustawień technicznych terminala płatniczego, w którym realizowana jest transakcja. Potwierdzenie transakcji kodem PIN lub podpisem może być wymagane niezależnie od jej kwoty.

Limity dla zbliżeniowych transakcji płatniczychza granicą

Wartość pojedynczej zbliżeniowej transakcji płatniczej bez konieczności potwierdzania kodem PIN ogranicza limit jaki obowiązuje w danym kraju. Mogą być przy tym uwzględnione wolne środki na rachunku oraz ustalony dla karty dzienny limit transakcji bezgotówkowych. Jest to uzależnione od ustawień technicznych terminala płatniczego, w którym realizowana jest transakcja. Potwierdzenie transakcji kodem PIN lub podpisem może być wymagane niezależnie od kwoty. 

4. Maksymalna wysokość wypłaty gotówki towarzyszącej bezgotówkowej transakcji płatniczej dokonanej przy użyciu karty:

  • VISA - 300 zł (Usługa VISA CASH BACK),
  • Mastercard – 500 zł (Usługa „Płać kartą i wypłacaj” Mastercard).

 

Podstawa:
§ 41 ust. 2 oraz 42 ust. 2 i 3 „Ogólnych warunków prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych przez PKO Bank Polski SA”