2020-04-02

Maksymalne wysokości limitów dla kart kredytowych i obciążeniowych :

Lp.

Rodzaj karty obciążeniowej

Wysokość limitu

1.

Karta PKO VISA Classic

 

dzienny limit wypłat gotówki w bankomatach 1)

1 500 zł

dzienny limit transakcji internetowych 2)

12 500 zł

limit cykliczny

12 500 zł

2.

Karta PKO VISA Gold

 

dzienny limit wypłat gotówki w bankomatach 1)

10 000 zł

dzienny limit transakcji internetowych 2)

50 000 zł

limit cykliczny

50 000 zł

1)   limit jest jednakowy dla wszystkich Posiadaczy kart

2)   PKO Bank Polski SA wydaje kartę z dziennym limitem transakcji internetowych, nie wyższym niż przyznany limit cykliczny

Lp.

Rodzaj karty kredytowej

Min. wysokość limitu kredytowego

Max. wysokość limitu kredytowego

Max. wysokość3) dziennego limitu transakcji internetowych

1.

Przejrzysta karta kredytowa PKO Visa

Przejrzysta karta kredytowa PKO Mastercard

1 000 zł

20 000 zł

20 000 zł

2.

Partnerska karta PKO VITAY

1 000 zł

50 000 zł

50 000 zł

3.

Srebrne karty kredytowe:

·       PKO Visa Classic,

·       PKO MasterCard Standard,

·       partnerska karta kredytowa  PKO VITAY Visa Classic,

·       partnerska karta kredytowa PKO VITAY MasterCard Standard.

1 500 zł

30 000 zł

30 000 zł

4.

Złote karty kredytowe:

·       PKO Visa Gold,

·       PKO MasterCard Gold,

·       partnerska karta kredytowa  PKO VITAY Visa Gold,

·       partnerska karta kredytowa PKO VITAY MasterCard Gold.

3 000 zł

50 000 zł

50 000 zł

5.

Karta kredytowa PKO Visa Electron STUDENT

500 zł

1 500 zł

1 500 zł

6.

Błękitne karty kredytowe:

·       PKO Visa Electron,

·       PKO MasterCard Electronic.

700 zł

20 000 zł

20 000 zł

7.

Karta kredytowa PKO Mastercard Platinum       

5000 zł

200 000 zł

200 000 zł

8.

Karta kredytowa PKO Visa Infinite                      

50 000 zł

1 000 000 zł

1 000 000 zł

9.

Karta kredytowa VISA Classic payWave  Adm.

1000 zł

10 000 zł

10 000 zł

11.

Karta kredytowa VISA GOLD  payWave Adm.

10 000 zł

50 000 zł

50 000 zł

12.

Karta kredytowa MasterCard  Aspiracje  Standard  Adm.

1000 zł

10 000 zł

10 000 zł

13.

Karta kredytowa MasterCard  Aspiracje  GOLD Adm.

10 000 zł

50 000 zł

50 000 zł

14.

Karta kredytowa MasterCard Platinum Adm.

limit ustalany indywidualnie

100 000 zł

100 000 zł

15.

Karta  Kredytowa Adm.

1000 zł

10 000 zł

10 000 zł

3)   PKO Bank Polski SA wydaje kartę z dziennym limitem transakcji internetowych nie wyższym niż przyznany limit kredytowy

Limity płatności zbliżeniowych dla kart kredytowych z mikroprocesorem wynoszą

 • w kraju – 100 zł, bez użycia PIN, dla pojedynczej transakcji
 • za granicą – są to 3 kolejne po sobie  transakcje zbliżeniowe. Wartość pojedynczej transakcji jest ograniczona limitem, który obowiązuje w danym kraju.

Dla kart PKO Junior płatności zbliżeniowe bez kodu PIN lub podpisu są realizowane do kwoty:

 • 30 zł (dla kart Visa),
 • 100 zł (dla kart Mastercard).

Okres bezodsetkowy wynosi:

 • do 55 dni - dla kart kredytowych PKO BP SA
 • do 58 dni dla kart kredytowych banku przejętego, zależy od rodzaju karty.

Kartami kredytowymi można również realizować:

 • płatności bezgotówkowe
 • wypłaty gotówki
 • jednorazowe polecenie przekazania środków przed aktywacją karty składane przy zawieraniu umowy (dot. karty kredytowej PKO BP SA)
 • płatności zbliżeniowe, w tym płatności telefonem w IKO
 • przelewy przez iPKO i bankowość telefoniczną
 • płatności internetowe „Płacę z iPKO”
 • płatności BLIK
 • nowoczesne płatności zbliżeniowe ApplePay i GarminPay

 

Słowniczek użytych pojęć vs. nazwa z wykaz usług reprezentatywnych:
przelew - polecenie przelewu albo polecenie przelewu wewnętrznego
iPKO - usługa bankowości elektronicznej
bankowość telefoniczna - usługa bankowości telefonicznej

 

Podstawa:

 1. 2 pkt 27 i 34, § 14 ust. 1, § 15 ust. 11, § 40 ust 2 Regulaminu wydawania i używania karty kredytowej PKO BP SA,
 2. 2 pkt 18 i 38, § 22 ust. 2 Regulaminu kart płatniczych dla klientów indywidulanych
  w PKO Banku Polskim SA,
 3. pkt 12 ppkt 7 Warunków korzystania z karty PKO Junior.