2020-06-29

Od 1 lipca br. zmienia się oprocentowanie rachunku lokaty terminowej w PLN zakładanej na okres 12 miesięcy oraz lokat wycofanych z oferty, opartych na stałej stopie procentowej w okresie umownym.

  • Nowe oprocentowanie rachunku lokaty terminowej w PLN zakładanej na okres 12 miesięcy to:

Rachunek Lokaty terminowej

Lokata oferowana:
- w placówkach Banku,
- za pośrednictwem serwisu telefonicznego (infolinii Banku),
- przez serwis internetowy iPKO oraz aplikację mobilną IKO

Okres umowny

Oprocentowanie  stałe w okresie umownym (w skali roku, w %)

12 miesięcy

0,01

Nie zmienią się warunki, w tym oprocentowanie ww. lokat otwartych albo odnowionych do 30 czerwca 2020 r.

  • Nowe oprocentowanie lokat wycofanych z oferty, opartych na stałej stopie procentowej w okresie umownym to:

Rachunek lokaty terminowej 2+4+6M (otwierany do 30 czerwca 2016 r.)

 

Stała stopa procentowa w okresie umownym
(w %, w stosunku rocznym)

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł:

od 50 000 zł:

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 3 do 6 miesiąca trwania lokaty

0,01

0,01

0,01

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 7 do 12 miesiąca trwania lokaty

0,01

0,01

0,01

W przypadku dotrzymania 12-miesięcznego okresu trwania lokaty

0,01

0,01

0,01

W przypadku zerwania lokaty w trakcie pierwszych dwóch miesięcy odsetki nie będą naliczane.

 

Rachunek lokaty terminowej 2+4+6M na nowe środki (otwierany do 30 czerwca 2016 r.)

 

Stała stopa procentowa w okresie umownym
(w %, w stosunku rocznym)

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł:

od 50 000 zł:

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 3 do 6 miesiąca trwania lokaty

0,01

0,01

0,01

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 7 do 12 miesiąca trwania lokaty

0,01

0,01

0,01

W przypadku dotrzymania 12-miesięcznego okresu trwania lokaty

0,01

0,01

0,01

W przypadku zerwania lokaty w trakcie pierwszych dwóch miesięcy odsetki nie będą naliczane.

 

Rachunek lokaty terminowej 1+3+5M (otwierany do 30 czerwca 2016 r.)

 

Stała stopa procentowa w okresie umownym
(w %, w stosunku rocznym)

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł:

od 50 000 zł:

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 2 do 4 miesiąca trwania lokaty

0,01

0,01

0,01

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 5 do 9 miesiąca trwania lokaty

0,01

0,01

0,01

W przypadku dotrzymania 9-miesięcznego okresu trwania lokaty

0,01

0,01

0,01

W przypadku zerwania lokaty w pierwszym miesiącu odsetki nie będą naliczane

 

Rachunek lokaty terminowej 1+3+5M na nowe środki (otwierany do 30 czerwca 2016 r.)

 

Stała stopa procentowa w okresie umownym
(w %, w stosunku rocznym)

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł:

od 50 000 zł:

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 2 do 4 miesiąca trwania lokaty

0,01

0,01

0,01

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 5 do 9 miesiąca trwania lokaty

0,01

0,01

0,01

W przypadku dotrzymania 9-miesięcznego okresu trwania lokaty

0,01

0,01

0,01

W przypadku zerwania lokaty w pierwszym miesiącu odsetki nie będą naliczane

 

Lokata 6+6 o stałym oprocentowaniu (otwierana do 31 grudnia 2015 r.)

Wyszczególnienie

Stała stopa procentowa w okresie umownym (w %, w stosunku rocznym)

Dla 1, 2, 3, 4, 5, 6 miesiąca

0,00

Dla 7, 8, 9, 10, 11, 12 miesiąca

0,00

Oprocentowanie za dotrzymanie terminu 12-miesięcy

0,01

 

Lokata 9+9 o stałym oprocentowaniu (otwierana do 31 grudnia 2015 r.)

Wyszczególnienie

Stała stopa procentowa w okresie umownym (w %, w stosunku rocznym)

Dla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 miesiąca

0,00

Dla 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 miesiąca

0,00

Oprocentowanie za dotrzymanie terminu 18-miesięcy

0,01

 

Lokata 9-miesięczna Progresja 9M (otwierana do 31 grudnia 2015 r.)

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym (w %) obowiązująca w każdym miesiącu trwania lokaty (w %)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

Rachunek lokaty terminowej 15-miesięcznej odnawialnej (otwierany do 31 grudnia 2015 r.)

 

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł:

od 50 000 zł:

Stała stopa procentowa w okresie umownym (w %, w stosunku rocznym)

0,01

0,01

0,01

 

Rachunek lokaty terminowej 15-miesięcznej odnawialnej na nowe środki
(otwierany do 31 grudnia 2015 r.)

 

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł:

od 50 000 zł:

Stała stopa procentowa w okresie umownym (w %, w stosunku rocznym)

0,01

0,01

0,01

 

Lokaty terminowe deklarowane na okres 3, 6 i 12 miesięcy (oferowane do 31 grudnia 2015 r.)

Wyszczególnienie

Stała stopa procentowa w okresie umownym
(w %, w stosunku rocznym)

3 miesiące

0,01

6 miesięcy

0,01

12 miesięcy

0,01

 

Lokata o stałym oprocentowaniu Adm. (otwierana do 19 kwietnia 2015 r.)

Wyszczególnienie

Stała stopa procentowa w okresie umownym
(w %, w stosunku rocznym)

1 - miesięczna

0,01

3 - miesięczna

0,01

6 - miesięczna

0,01

 

Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa”
(oferowany od 1 sierpnia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. na okres 12 miesięcy w kwocie powyżej 50 000 zł)

Wyszczególnienie

Stała stopa procentowa w okresie umownym (w %, w stosunku rocznym)

Wkłady na książeczkach mieszkaniowych wystawionych na podstawie umowy rachunku oszczędnościowego „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa” – w administrowaniu wnoszone przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy w kwocie od 50 000 zł

0,01

 

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w ramach Programu Inwestycyjnego „Sumoinwestycja” - oferowany do 8 października 2017 r.

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym (w %) po dotrzymaniu 12-miesięcznego okresu umownego
Wariant Programu Inwestycyjnego „Sumoinwestycja”Oprocentowanie 12-miesięcznej lokaty terminowej dla Klienta Segmentu PodstawowegoOprocentowanie 12-miesięcznej lokaty terminowej dla Klienta Bankowości Osobistej i Bankowości Prywatnej
Z subfunduszem: PKO Skarbowy lub PKO Papierów Dłużnych Plus0,010,01
Z subfunduszem: PKO Stabilnego Wzrostu lub PKO Akcji Plus0,010,01

Nie zmienią się warunki, w tym oprocentowanie ww. produktów wycofanych z oferty, odnowionych do 30 czerwca 2020 r.