2021-01-01

Od 1 stycznia 2021 r.:

  • Zawieszamy oferowanie lokat terminowych na 1, 6 i 12 miesięcy, we wszystkich kanałach sprzedaży – w ofercie dostępna będzie wyłącznie lokata na 3 miesiące.
  • Nie zmienią się warunki lokat otwartych do 31 grudnia 2020 r.