2020-05-01

Nowości od 1 maja br. w ofercie lokat m.in. Lokata IKO na nowe środki oraz nowa propozycja lokaty dla klientów Bankowości Prywatnej. Wszystkie zmiany dotyczą lokat opartych na stałej stopie procentowej w okresie umownym. Sprawdź nowe lokaty:

Dodatkowe zmiany od 1 maja 2020 r.:

  • Zawieszamy oferowanie lokat negocjowanych w złotówkach (PLN) i dolarach (USD). Nie zmienią się warunki, w tym oprocentowanie, lokat otwartych do 30 kwietnia 2020 r.
  • Zmienia się oprocentowanie rachunku lokaty terminowej w PLN oraz Lokaty Dopasowanej. Nowe oprocentowanie lokat to:

Rachunek Lokaty terminowej

Lokata oferowana:

  • za pośrednictwem serwisu telefonicznego (infolinii Banku)
  • w placówkach Banku
  • przez serwis internetowy iPKO, aplikację mobilną IKO

Okres umowny

Oprocentowanie stałe w okresie umownym (w skali roku, w %)

1 miesiąc

0,01

3 miesiące

0,01

6 miesięcy

0,01

12 miesięcy

0,10

 

Lokata Dopasowana dla klientów korzystających z usług Bankowości Osobistej i Prywatnej

Lokata oferowana:

  • w Biurach Bankowości Prywatnej
  • w Oddziałach Banku
  • przez serwis internetowy iPKO

Okres lokaty w przedziale

 Oprocentowanie stałe w okresie umownym (w skali roku, w %)

od 1 dnia do 29 dni

0,05

od 30 do 89 dni

0,10

od 90 do 179 dni

0,15

od 180 do 359 dni

0,20

od 360 do 365 dni

0,25

Nie zmienią się warunki, w tym oprocentowanie ww. lokat otwartych do 30 kwietnia 2020 r.

Zmienia się oprocentowanie lokat wycofanych z oferty, opartych na stałej stopie procentowej w okresie umownym. Nowe oprocentowanie lokat to:

Rachunek lokaty terminowej 3+3M (otwierana do dnia 1 stycznia 2017 r.)

Wyszczególnienie

Oprocentowanie stałe w okresie umownym (w skali roku, w %)

Dla 1, 2, 3 miesiąca

0,00

Dla 4, 5, 6 miesiąca

0,01

Oprocentowanie za dotrzymanie terminu 6-miesięcy

0,01

  

Lokata 3+3M na nowe środki (otwierana do dnia 1 stycznia 2017 r.)

Wyszczególnienie

Oprocentowanie stałe w okresie umownym
(w skali roku, w %)

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 1 do 3 miesiąca trwania lokaty

0,00

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 4 do 6 miesiąca trwania lokaty

0,01

W przypadku braku spełnienia warunków wpłaty nowych środków i dotrzymania 6-miesięcznego okresu trwania lokaty

0,01

W przypadku spełnienia warunków wpłaty nowych środków i dotrzymania 6-miesięcznego okresu trwania lokaty

0,01

 

Lokata 6-miesięczna odnawialna (oferowana do dnia 30 czerwca 2017 r.)

Przedział kwotowy

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

Oprocentowanie stałe w okresie umownym (w skali roku w %)

0,01

0,01

0,01

 

Lokata 6-miesięczna internetowa (oferowana do dnia 30 czerwca 2017 r.)

Przedział kwotowy

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000,00 zł
do 74 999,99 zł

od 75 000,00 zł
do 99 999,99 zł

od 100 000 zł

Oprocentowanie stałe w okresie umownym (w skali roku w %)

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

Lokata 12-miesięczna internetowa (oferowana do dnia 30 czerwca 2017 r.)

Przedział kwotowy

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000,00 zł
do 74 999,99 zł

od 75 000,00 zł
do 99 999,99 zł

od 100 000 zł

Oprocentowanie stałe w okresie umownym (w skali roku w %)

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

Lokata 12-miesięczna progowa (oferowana do dnia 30 czerwca 2017 r.)

Przedział kwotowy

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

Oprocentowanie stałe w okresie umownym (w skali roku w %)

0,01

0,01

0,01

 

Lokata 3+9+12 odnawialna na nowe środki (otwierana do dnia 1 stycznia 2017 r.)

Przedział kwotowy

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł
do 49 999,99 zł:

od 50 000 zł:

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 4 do 12 miesiąca trwania lokaty

0,01

0,01

0,01

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 13 do 24 miesiąca trwania lokaty

0,01

0,01

0,01

W przypadku dotrzymania 24-miesięcznego okresu trwania lokaty

0,01

0,01

0,01

 

Rachunek lokaty terminowej odnawialnej 3+9+12M (otwierana do dnia 1 stycznia 2017 r.)

Przedział kwotowy

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł
do 49 999,99 zł:

od 50 000 zł:

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 4 do 12 miesiąca trwania lokaty

0,01

0,01

0,01

W przypadku wypłaty częściowej lub likwidacji lokaty od 13 do 24 miesiąca trwania lokaty

0,01

0,01

0,01

W przypadku dotrzymania 24-miesięcznego okresu trwania lokaty

0,01

0,01

0,01

 

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w walucie polskiej ze stałą stopą procentową
(oferowany do dnia 30 czerwca 2016 r.)

Przedział kwotowy

Oprocentowanie  stałe w okresie umownym
(w skali roku w %)

do 9 999,99 zł

od 10 000 zł

na 6 miesięcy (oferowany do dnia 30 czerwca 2017 r.)

0,01

0,01

na 3 miesiące (oferowany do dnia 30 czerwca 2017 r.)

0,01

0,01

na 2 miesiące (oferowany do dnia 30 czerwca 2017 r.)

0,01

0,01

na 1 miesiąc (oferowany do dnia 30 czerwca 2017 r.)

0,01

0,01

 

Rachunek oszczędnościowy „OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA”
(oferowany od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 września 2014 r. na okres 12 miesięcy)

Oprocentowanie stałe w okresie umownym (w skali roku w %)

od 5 000 zł
do 9 999,99 zł

od 10 000 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł
do 74 999,99 zł

od 75 000 zł
do 99 999,99 zł

od 100 000 zł

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

Rachunek lokaty terminowej 3-miesięcznej odnawialnej (otwierany do dnia 30 czerwca 2016 r.)

Wyszczególnienie

do 19 999,99 zł

od 20 000,00 zł do 49 999,99 zł:

od 50 000 zł:

Oprocentowanie  stałe w okresie umownym (w skali roku w %)

0,01

0,01

0,01

Nie zmienią się warunki, w tym oprocentowanie ww. produktów wycofanych z oferty, odnowionych do 30 kwietnia 2020 r.

Na stronie używamy nazw handlowych. Sprawdź, jak te terminy są definiowane w wykazie usług reprezentatywnych.