2022-08-24

Od 24.08.2022 r. zmieniamy sposób liczenia nowych środków dla lokaty – więcej informacji znajdziesz na stronie.