2021-05-01

Możesz połączyć inwestycje w fundusz inwestycyjny z lokatą terminową.

  • Na 3 miesięcznej nieodnawialnej lokacie zyskujesz oprocentowanie stałe 1,00% w skali roku
  • Możesz wpłacić od 10 do 50 tys. zł w podziale: 30% na lokatę i 70% na wybrany subfundusz PKO Portfele Inwestycyjne – sfio
  • Jeżeli chcesz, możesz otworzyć dowolną liczbę Lokat z funduszem

Sprawdź

Lokatę z funduszem możesz założyć od 1 maja do 31 lipca 2021 r.

Z Lokaty z funduszem mogą skorzystać osoby, które mają od 18 do 75 lat, a produkt jest dla nich odpowiedni na podstawie ankiety MiFID.
Inwestowanie w fundusze inwestycyjne wiąże się z ryzykiem utraty części lub nawet całości inwestowanych pieniędzy. Pełna informacja o opłatach i ryzykach wskazana jest w Karcie funduszu, prospektach informacyjnych Funduszy oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów (KIID) dostępnych u dystrybutorów lub na stronie www.pkotfi.pl oraz w Broszurze informacyjnej o wymogach MIFID dla klientów PKO Banku Polskiego S.A.