2019-12-17

Od 15 grudnia 2019 r. nie będą pobierane opłaty za przelewy otrzymywane SEPA oraz EOG w EUR. Ceny przelewów wysyłanych będą nie wyższe niż ceny odpowiadających im przelewów krajowych. Opłata za przelew SEPA zostanie dostosowana do poziomu opłaty za przelew krajowy zewnętrzny (realizowany systemem Elixir), natomiast opłata za przelew EOG w EUR do poziomu opłaty za przelew krajowy dokonywany za pośrednictwem systemu SORBNET2 (z uwzględnieniem zróżnicowania stawki opłaty ze względu na kwotę przelewu).

Dodatkowo od wysyłanych przelewów SEPA i EOG w EUR nie będą pobierane opłaty dodatkowe tj. opłata za tryb pilny oraz za komunikat SWIFT.

Zmiany wynikają z wprowadzenia postanowień Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z dnia 19.03.2019 r. zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 924/2009.