2019-10-29

Od 1 grudnia 2019 r. - realizując obowiązek wynikający z przepisów Unii Europejskiej - obniżamy niektóre opłaty dla klientów indywidualnych. 

Zmiany są korzystne dla klientów i dotyczą wybranych transakcji walutowych, między innymi:

  • obniżamy opłaty za standardowe przelewy SEPA (czyli przelewy w euro). Wysokość opłat będzie taka sama, jak za przelewy w złotych. Opłata za te przelewy będzie wynosić od 0 do 8 zł w zależności od rodzaju konta, z jakiego będzie realizowany oraz od tego, czy będzie zlecony w aplikacji mobilnej IKO, serwisie internetowym iPKO, na infolinii czy w oddziale. Obniżka dotyczy wszystkich standardowych przelewów SEPA do 28 krajów Unii Europejskiej (w tym także do Polski) oraz Andory, Islandii, Liechtensteinu, Monako, Norwegii, San Marino, Szwajcarii i Watykanu,
  • obniżamy opłaty za wypłatę gotówki kartami debetowymi w bankomatach za granicą. Opłaty będą wynosić tyle samo, co za wypłaty z bankomatów innych niż PKO BP w kraju. Będzie to dotyczyło wszystkich wypłat kartami z bankomatów, na całym świecie i w dowolnej walucie,
  • obniżamy do 0 zł opłaty za przelewy otrzymane w euro.
Na przykład:

Jeśli masz PKO Konto za Zero i wyślesz standardowy przelew w euro (SEPA), zapłacisz:

  • za przelew zlecany za pośrednictwem aplikacji IKO lub serwisu internetowego iPKO - 0 zł, zamiast jak obecnie 8 zł,
  • za przelew zlecony w oddziale lub na infolinii - 5,99 zł, zamiast jak obecnie 15 zł.

Za wypłatę gotówki kartą z bankomatu za granicą zapłacisz 3%, nie mniej niż 5 zł, zamiast jak obecnie 3%, nie mniej niż 10 zł.

Jeśli zlecisz przelew w aplikacji mobilnej IKO lub w serwisie internetowym po 1 grudnia 2019 r., zobaczysz opłatę aktualną w chwili zlecania przelewu. W przypadku przelewów z datą przyszłą (czyli na przykład zlecanych w listopadzie, ale do realizacji w grudniu), w chwili zlecania przelewu zobaczysz aktualną opłatę, ale w chwili realizacji przelewu naliczymy nową, niższą opłatę.

Taryfa dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz Taryfa dla klientów rynku korporacyjnego zmienia się od 15 grudnia 2019 r.

Zmiany wynikają z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/518 z 19 marca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 924/2009 w odniesieniu do niektórych opłat za płatności transgraniczne w Unii i opłat za przeliczenie waluty.