2020-02-27

PKO Bank Polski informuje, że zgodnie z prawem pracownicy oddziałów oraz agencji banku przed każdą wpłatą gotówkową będą prosić Państwa o okazanie dokumentu tożsamości bez względu na kwotę i walutę wpłaty.

W przypadku przelewów o wartości większej niż 1000 euro (EUR),  klient powinien podać  następujące informacje:

 • numer rachunku zleceniodawcy oraz numer rachunku beneficjenta,
 • pełną nazwa lub imię i nazwisko zleceniodawcy i beneficjenta,
 • pełny adres zleceniodawcy: kraj i miasto, nazwę ulicy, numer domu i lokalu.

Niepełne lub błędne informacje o zleceniodawcy lub beneficjencie mogą powodować:

 • opóźnienie w wykonaniu przelewu,
 • odrzucenie przelewu,
 • wstrzymanie przelewu,
 • blokadę środków przez bank beneficjenta lub bank pośredniczący w transakcji.

Dlatego prosimy o:

 • dokładne wskazywanie danych zleceniodawcy i beneficjenta w dyspozycjach przelewu,
 • weryfikację jakości danych baz własnych kontrahentów w Państwa systemach finansowo-księgowych, zgodnie ze wskazanym powyżej zakresem informacji.

Informacje nie powinny zawierać inicjałów, pseudonimów, nieoficjalnych zwrotów lub skrótów. Wyjątkiem są skróty form prawnych spółek handlowych (osobowych i kapitałowych) określone w przepisach prawa (np.  sp. j. (spółka jawna), sp. k. (spółka komandytowa), sp. z o.o. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), S.A. (spółka akcyjna).

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006

 • Dostawca usług płatniczych płatnika zapewnia, by transferowi środków pieniężnych towarzyszyły następujące informacje o płatniku:
  a) nazwisko/nazwa płatnika;
 1. b) numer rachunku płatniczego płatnika oraz
 2. c) adres płatnika, numer urzędowego dokumentu osobistego, numer identyfikacyjny klienta lub data i miejsce urodzenia.” (art. 4 ust. 1 Rozporządzenia),
 • Przed transferem środków pieniężnych dostawca usług płatniczych płatnika weryfikuje prawdziwość informacji, o których mowa w ust. 1,
  na podstawie dokumentów, danych lub informacji uzyskanych z wiarygodnego i niezależnego źródła
  .” (art. 4 ust. 4 Rozporządzenia).