2020-07-09

Od 10 lipca 2020 r. zmienia się oprocentowanie wybranych produktów depozytowych wycofanych z oferty, opartych na zmiennej stopie procentowej w okresie umownym.
Nowe oprocentowanie prezentują poniższe tabele:

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej w walucie polskiej (oferowany do dnia 31 grudnia 2015 r.)

Zmienna stopa procentowa w okresie umownym
(w %, w stosunku rocznym)

do 9 999,99 zł

od 10 000 zł

na 36 miesięcy

0,01

0,01

na 24 miesiące

0,01

0,01

na 12 miesięcy

0,01

0,01

na 6 miesięcy

0,01

0,01

 

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej PROGRESJA – lokata na okres 12 miesięcy
(oferowany do dnia 31 grudnia 2015 r.)

lokata likwidowana w miesiącu od daty jej złożenia:

Likwidowana po upływie okresu umownego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,10

 

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej PROGRESJA – lokata na okres 24 miesięcy
(oferowany do dnia 31 grudnia 2015 r.)

lokata likwidowana w miesiącu od daty jej złożenia:

Likwidowana po upływie okresu umownego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,10

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej PROGRESJA – lokata na okres 36 miesięcy
(oferowany do dnia 31 grudnia 2015 r.)

lokata likwidowana w kwartale od daty jej złożenia:

Likwidowana po upływie okresu umownego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,10

 

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej PROGRESJA – lokata na okres 60 miesięcy
(oferowany do dnia 31 grudnia 2015 r.)

lokata likwidowana w półroczu od daty jej złożenia:

Likwidowana po upływie okresu umownego

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,10

 

Rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej FORTUNA (oferowany do dnia 31 grudnia 2015 r.) na okres:

Zmienna stopa procentowa w okresie umownym (w %, w stosunku rocznym)

3 miesięcy

0,01

6 miesięcy

0,01

12 miesięcy

0,01

 

Rachunek lokacyjny IKE (oferowany do dnia 31 grudnia 2015 r.)

Zmienna stopa procentowa w okresie umownym
(w %, w stosunku rocznym)

0,50

  

Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa”
(oferowany od dnia 1 lipca 2011 r. do dnia 30 września 2014 r.)

Zmienna stopa procentowa w okresie umownym
(w %, w stosunku rocznym)

do 9 999,99 zł

od 10 000 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł
do 74 999,99 zł

od 75 000 zł
do 99 999,99 zł

od 100 000 zł

12 miesięcy

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

24 miesiące

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

36 miesięcy

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

Rachunek oszczędnościowy „OSZCZĘDNOŚCIOWA KSIĄŻECZKA MIESZKANIOWA POWIĄZANA Z FUNDUSZAMI INWESTYCYJNYMI PKO”
(oferowany od dnia 3 stycznia 2011 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. na okres 12 miesięcy)

Zmienna stopa procentowa w okresie umownym
(w %, w stosunku rocznym)

Przedział kwotowy (w zł)

do 9 999,99

od 10 000 
do
19 999,99

od 20 000 
do
29 999,99

od 30 000 
do
39 999,99

od 40 000 do
49 999,99

od 50 000

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

 

Rachunek oszczędnościowy „Oszczędnościowa Książeczka Mieszkaniowa”
(oferowany od dnia 19 stycznia 2009 r. do dnia 30 czerwca 2011 r.)

Zmienna stopa procentowa
w okresie umownym
(w %, w stosunku rocznym)

do 9 999,99 zł

od 10 000 zł
do 49 999,99 zł

od 50 000 zł

12 miesięcy

0,01

0,01

0,01

24 miesiące

0,01

0,01

0,01

36 miesięcy

0,01

0,01

0,01

 

Oszczędnościowa książeczka mieszkaniowa powiązana z funduszami inwestycyjnymi PKO TFI SA
(oferowana po dniu 31 stycznia 2007 r. do dnia 2 stycznia 2011 r.)

Zmienna stopa procentowa w okresie umownym (w %, w stosunku rocznym)

Zrównoważony – Fundusz Inwestycyjny Otwarty (fio)

0,01

Akcji – Fundusz Inwestycyjny Otwarty (fio)

0,01