2018-03-29

Łącznie w ramach SKO i PKO Junior w największym polskim banku zgromadzony został 1 miliard złotych. PKO Bank Polski ubankowił już ok. 10 proc. społeczeństwa w wieku poniżej 13 lat i jest liderem edukacji ekonomicznej najmłodszych.

PKO Bank Polski jako jedyny na polskim rynku bankowym posiada unikalny, innowacyjny i tak kompleksowy program edukacji finansowej dla dzieci. Najmłodsi mogą się uczyć zarządzania własnym budżetem i oszczędnościami zarówno w ramach Szkolnych Kas Oszczędności (SKO) przy udziale szkoły podstawowej, do której uczęszczają, jak i w dzięki ofercie PKO Junior przeznaczonej dla dzieci poniżej 13 lat i ich rodziców.

SKO jest dziś synonimem nowoczesnej edukacji, w ramach której najmłodsi uczą się m.in. przedsiębiorczości, ekologii czy zdrowego odżywiania i niemarnowania żywności, a wszystko pod wspólnym mianownikiem, jakim jest oszczędzanie. Współczesne SKO to również atrakcyjna oferta produktowa, serwis bankowości elektronicznej dla dzieci sko.pkobp.pl oraz platforma blogowa Szkolne Blogi. Średni wiek SKO-wicza to 12 lat, a średnie saldo na SKO Koncie dla Ucznia wynosi 393 zł. Dziewczynki stanowią 52% oszczędzających w SKO, a chłopcy 48%.

PKO Junior to z kolei innowacyjna, kompleksowa oferta Banku skierowana do dzieci w wieku 0-13 lat i ich rodziców. To także praktyczne narzędzie przydatne w nauce zarządzania budżetem, oszczędzania czy płatności. Ofertę PKO Junior tworzą m.in. rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy PKO Konto Dziecka, serwis internetowy junior.pkobp.pl oraz aplikacja mobilna na smartfony. W ramach oferty PKO Junior Bank średnie saldo to 2800 zł. Średni wiek dziecka posiadającego PKO Konto Dziecka to 7 lat, a średni wiek rodzica – 37 lat. Rachunki dziewczynek stanowią 49%, a chłopców - 51%.

- W PKO Banku Polskim co 5 minut otwieramy nowe konto internetowe dla dzieci poniżej 13. roku życia.  Miliard złotych zgromadzony na rachunkach najmłodszych jest znamienny – pokazuje, że nasze działania mają głęboki sens, a ich efekty są i będą widoczne  w przyszłości w postaci świadomych ekonomicznie kolejnych pokoleń Polaków. Jesteśmy bankiem, który od początku swego istnienia realizuje misję, buduje w polskim społeczeństwie nawyk systematycznego oszczędzania. Edukację ekonomiczną kolejnych pokoleń Polaków mamy zapisaną w DNA naszej organizacji – podkreśla Małgorzata Kocoń, dyrektor Biura Młodego Klienta w PKO Banku Polskim.

PKO Bank Polski prowadzi obecnie pół miliona rachunków internetowych dla dzieci poniżej 13. roku życia w ramach PKO Junior i zrewitalizowanego SKO.