2010-10-13

PKO Bank Polski wyemitował 5-letnie euroobligacje o wartości 800 mln euro. Ostateczna wycena wyniosła 185 punktów bazowych ponad stopę midswap. Oprocentowanie wyniosło 3,733 proc. Jest to najkorzystniej uplasowana emisja przez polskiego emitenta, poza emisjami obligacji Skarbu Państwa. Popyt na pierwszą transzę euroobligacji PKO Banku Polskiego, emitowanych w ramach programu EMTN, był duży i znacznie przekroczył 1 miliard euro. Inwestorzy, którymi oprócz krajowych były głównie instytucje z Niemiec, Austrii, Belgii Holandii i Luksemburga, złożyli ponad 100 zapisów. - Korzystając z polepszenia sytuacji na rynku długu udało się nam uplasować emisję na dogodnych warunkach cenowych. Chcielibyśmy, aby PKO Bank Polski był obecny na europejskich rynkach, zatem nie wykluczamy kolejnych emisji w przyszłości – mówi Zbigniew Jagiełło, prezes Zarządu PKO Banku Polskiego. Pod koniec września 2010 r. Zarząd PKO Banku Polskiego podjął uchwałę określająca warunki pierwszej transzy w ramach programu emisji euroobligacji (EMTN), zgodnie z którą Bank wyemituje poprzez swoją spółkę zależną PKO Finance AB papiery dłużne niepodporządkowane. Ocena ratingowa obligacji według agencji Moody’s wynosi A2. Nominał jednej obligacji wynosi 50 tys. euro. Obligacje będą notowane na giełdzie w Luksemburgu. Środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na zdywersyfikowanie źródeł finansowania oraz zabezpieczenie dalszego rozwoju akcji kredytowej. - Sukces debiutanckiej emisji euroobligacji dowodzi, że Bank jest zdolny do efektywnego korzystania z rynków kapitałowych, także w segmencie finansowania długiem, co pozwala na dywersyfikację źródeł finansowania Banku – podkreśla Jakub Papierski, wiceprezes Zarządu PKO Banku Polskiego. Ostateczna wycena euroobligacji wyniosła 185 punktów bazowych ponad stopę midswap, a oprocentowanie 3,733 proc. Jest to najkorzystniej uplasowana emisja przez polskiego emitenta (z wyłączeniem Skarbu Państwa). Rynki oferują porównywalny koszt finansowania takim bankom, jak Santander, BBVA, Banco Popolare, a także niektórym niemieckim instytucjom. Aranżerami emisji byli HSBC i Société Générale, natomiast dealerami HSBC, Société Générale oraz PKO Bank Polski.