2009-09-21

Warszawa, 21 września 2009 Szanowni Państwo, Niemal pięć lat temu PKO Bank Polski przeprowadził ofertę publiczną akcji i zadebiutował na warszawskiej giełdzie. Od tego czasu nasza Spółka urosła w siłę oraz umocniła swoją pozycję lidera na polskim rynku. Jesteśmy Bankiem nie tylko dla milionów rodzin, ale także setek tysięcy małych i średnich firm oraz wielu korporacji. Pragniemy nadal rozwijać naszą ofertę dla klientów oraz wspierać rozwój polskich gospodarstw domowych i przedsiębiorstw. W tym celu PKO BP planuje przeprowadzenie nowej emisji akcji z prawem poboru. Obejmie ona maksymalnie do 300 mln nowych akcji (seria D) i będzie skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy Banku. Wszystkim z Państwa posiadającym akcje Banku na koniec 6 października 2009 r., będzie przysługiwało prawo poboru walorów nowej emisji (prawo pierwszeństwa do zakupu nowych akcji, po cenie emisyjnej i na warunkach określonych w prospekcie). Jeśli w pełni skorzystają Państwo z tego prawa, będą mogli Państwo zachować swój obecny udział w kapitale zakładowym PKO BP na niezmienionym poziomie. Samo prawo poboru jest odrębnym instrumentem finansowym, który może być notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych. Dlatego w sytuacji, gdy nie będą Państwo chcieli nabyć przysługujących Wam akcji nowej emisji, mogą Państwo, po rozpoczęciu notowań prawa poboru na GPW, złożyć zlecenie sprzedaży całości lub części posiadanych praw poboru. Co ważne, prawo poboru jest instrumentem finansowym, mającym wartość tylko przez określony czas. Oznacza to, że jeśli nie złożą Państwo w terminie zapisu na akcje nowej emisji, bądź też nie sprzedadzą Państwo swoich praw poboru w określonym terminie, to wraz z zakończeniem przyjmowania zapisów na akcje nowej emisji, niewykonane prawa poboru wygasają. Dlatego też zachęcamy do zapoznania się z możliwościami jakie daje prawo poboru a następnie do podjęcia stosownych decyzji. Informacje na temat prawa poboru uprawniającego do objęcia akcji nowej emisji mogą Państwo uzyskać w Oddziałach PKO BP, Punktach Obsługi Klienta Domu Maklerskiego PKO BP oraz na stronach internetowych www.pkobp.pl oraz www.dm.pkobp.pl. Szczegółowe informacje na temat Banku oraz jego nowej emisji zostaną opublikowane w prospekcie emisyjnym - zapraszamy do jego lektury. Głęboko wierzymy, że emisja akcji PKO BP spotka się z Państwa zainteresowaniem oraz, że nadal będą Państwo chcieli uczestniczyć w rozwoju Banku nie tylko jako jego klienci, ale również jako jego akcjonariusze. Z poważaniem, Zarząd PKO Bank Polski