2009-07-13

Informujemy, że z dniem 13 lipca br. Inteligo Financial Services S.A. będący Dystrybutorem jednostek uczestnictwa PKO TFI dostosował swoją działalność w zakresie pośrednictwa w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa do wymogów wynikających z Dyrektywy MiFID. W związku z wprowadzonymi regulacjami prawnymi, od 13 lipca 2009 r. klienci nabywający jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych za pośrednictwem serwisu iPKO proszeni będą o wypełnienie kwestionariusza dotyczącego ich wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestycji niezbędne do dokonania oceny, czy usługa oferowana klientowi jest dla niego odpowiednia. Usługa iPKO w zakresie dystrybucji jednostek funduszy będzie dostępna niezależnie od danych wprowadzonych do kwestionariusza przez klienta, jak również w przypadku nie wypełnienia kwestionariusza. Więcej o MiFID w iPKO