2010-12-29

Informujemy że w związku z wejściem w życie zapisów Ustawy Okołobudżetowej, podwyższającej m.in. od 01 stycznia 2011r. dotychczasowe stawki VAT, obowiązywać będzie nowa stawka podatku za doładowania w wysokości 23% VAT. Kwota brutto doładowania nie ulega zmianie. W przypadku wystawianych faktur za doładowania kwota brutto zostanie pomniejszona o należny podatek w wysokości 23% VAT.