2018-03-16

Wcześniejsza częściowa spłata pożyczki, zmiana dnia płatności Twojej raty,  zaświadczenie o spłaconych odsetkach – te i wiele innych spraw załatwisz teraz bez wychodzenia z domu. Wystarczy, że zalogujesz się do serwisu internetowego Banku.

- Zaświadczenia dotyczące Twoich rachunków i lokat:

 • ogólne – z takimi informacjami, o które poprosisz,
 • o posiadanym koncie,
 • o wysokości salda na koncie na dany dzień,
 • o saldzie, obrotach i wpływach na kontach,

- Zaświadczenia dotyczące Twoich kredytów:

 • ogólne – z takimi informacjami, o które poprosisz,
 • o zadłużeniu;
 • o całkowitej spłacie kredytu,
 • o wysokości spłaconych odsetek,
 • o posiadanych kredytach,
 • potwierdzenie zamknięcia kredytu odnawialnego.

- Udzielenie lub odwołanie Pełnomocnictwa do rachunku do rachunku osobistego oraz powiązanych z nim rachunków lokat (dotychczasowych i przyszłych).

- Dyspozycje dotyczące pożyczki gotówkowej:

 • wcześniejsza częściowa spłata,
 • zmiana rachunku do spłaty,
 • zmiana daty płatności raty.

- Dyspozycja dotyczące kredytów hipotecznych

 • zawieszenie spłaty raty (wakacje kredytowe) dla kredytu hipotecznego.

3 kroki do załatwiania Twoich spraw przez internet

:krok

Krok 1: Zaloguj się do serwisu internetowego iPKO i przejdź do „Dyspozycji i zaświadczeń” w szczegółach Twojego rachunku lub kredytu lub „Ofertach i wnioskach”,  „Wnioski do złożenia”.

:krok

Krok 2: Wybierz rodzaj wniosku, jego kategorię i podkategorię.


:krok

Krok 3: Zatwierdź wniosek jednorazowym kodem autoryzacyjnym.


Opłata za realizację poszczególnych dyspozycji będzie pobierana zgodnie z obowiązującą Taryfą Prowizji i Opłat Bankowych odpowiednio w PKO Banku Polskim SA lub PKO Banku Hipotecznym.