2018-07-18

Uprzejmie informujemy, że od 18 lipca 2018 r. zmianie ulega oprocentowanie środków pieniężnych gromadzonych na Lokacie 3-miesięcznej na nowe środki i będzie wynosiło: 

Lokata 3-miesięczna na nowe środki

 

Oprocentowanie lokaty oferowanej w placówkach Banku oraz za pośrednictwem infolinii Banku

Oprocentowanie lokaty oferowanej przez serwis internetowy iPKO oraz aplikację mobilną IKO

Stała stopa procentowa w stosunku rocznym (%) w przypadku dotrzymania 3-miesięcznego okresu trwania lokaty

1,50

1,80