2013-04-02

Uprzejmie informujemy, że w związku z reorganizacją wewnętrzną w PKO Banku Polskim SA z dniem 1kwietnia 2013 r. zmianie uległy niektóre postanowienia zawarte w „Regulaminie rachunków bankowych dla klientów rynku korporacyjnego w PKO Banku Polskim SA”. 

Wprowadzone do Regulaminu zmiany mają charakter organizacyjny (nazwa „Centrum Korporacyjne” została zastąpiona nazwą: „Regionalne Centrum Korporacyjne”, a informacja o czasie pracy pracowników PKO Banku Polskiego S.A. uprawnionych do negocjowania warunków lokat negocjowanych będzie zawarta w wykazie tych pracowników udostępnionym Posiadaczowi Rachunku).

W przypadku braku akceptacji zmian wprowadzanych w Regulaminie, mają Państwo możliwość wypowiedzenia umowy rachunku bieżącego w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. Szczegółowe informacje związane z wprowadzanymi zmianami mogą Państwo uzyskać u doradcy lub w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego. Regulamin jest dostępny poniżej.