2012-02-23

Uprzejmie informujemy, że od 1 marca 2012 r. zmianie ulega Taryfa prowizji i opłat bankowych w PKO Banku Polskim za usługi oferowane Klientom rynku korporacyjnego. Zmiany związane są z funkcjonowaniem wybranych usług i dotyczą wyodrębnienia nowych pozycji w zakresie systemu bankowości elektronicznej iPKO biznes:

  1. "Miesięczna opłata abonamentowa za moduł PKO Cash"- opłata określona w wysokości 0,00 złotych,
  2. "Miesięczna opłata abonamentowa za moduł Karty" - opłata określona w wysokości 20,00 złotych.

Wprowadzane zmiany związane są z udostępnieniem modułów w systemie bankowości elektronicznej iPKO biznes. Mają one na celu dostosowanie stawek do oferty do określonych usług świadczonych przez Bank. Informacje dotyczące zmian w Taryfie prowizji i opłat bankowych dostępne są pod numerem Infolinii 0 801 36 36 36 lub u Państwa Opiekunów w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego (opłaty zgodne z taryfa operatora) oraz w placówkach Banku. W przypadku braku akceptacji wprowadzonych zmian w zakresie systemu bankowości elektronicznej iPKO biznes, Posiadacz rachunku ma możliwość rozwiązania umowy rachunku bieżącego lub pomocniczego z 30-dniowym okresem wypowiedzenia, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania pierwszego/niniejszego powiadomienia.