2016-04-21

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 kwietnia 2016 r. Bank uruchomi dodatkowe przetwarzanie systemu informatycznego rozumiane, jako przetwarzanie końca miesiąca. W związku z powyższym w dniu 30 kwietnia
2016 r., który jest ostatnim dniem miesiąca przypadającym w sobotę, wygenerowane zostaną wyciągi, zawierające operacje zarejestrowane na rachunkach do dnia 30 kwietnia 2016 r.  włącznie.

Uruchomienie dodatkowego przetwarzania systemu nie spowoduje innych zmian w obsłudze rachunków bieżących, terminowych oraz umów kredytowych.  

W przypadku wątpliwości, dodatkowych wyjaśnień udzieli Państwu Doradca w Oddziale lub Państwa Opiekun w Centrum Obsługi Klienta Korporacyjnego.