2020-04-01

Od 1 kwietnia 2020 r bank będzie oferował lokatę terminową dla firm i przedsiębiorstw. Oprocentowanie lokaty w stosunku rocznym prezentuje tabela:

  • dla lokat otwieranych w oddziałach i agencjach banku oraz przez serwis telefoniczny

a) na 12 miesięcy

0,20%

b) na 6 miesięcy

0,20%

a) na 3 miesiące

0,20%

b) na 1 miesiąc

0,20%

 

  • dla lokat otwieranych przez serwis Internetowy (iPKO, iPKO Biznes):

a) na 12 miesięcy

0,40%

b) na 6 miesięcy

0,40%

a) na 3 miesiące

0,40%

b) na 1 miesiąc

0,40%