2022-12-19

W przypadku złożenia wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej:

1. do 31 grudnia 2022 r. – zasady likwidacji się nie zmienią

2. od 1 stycznia 2023 r.:

  1. dla książeczek zarejestrowanych do 31 grudnia 2022 r. – zasady likwidacji się nie zmienią nawet, jeśli czynność uprawniająca do wypłaty premii gwarancyjnej została dokonana po 1 stycznia 2023 r.,
  2. dla książeczek zarejestrowanych po 1 stycznia 2023 r. – uprawnienie do złożenia wniosku o likwidację książeczki mieszkaniowej i wypłatę premii gwarancyjnej właściciel książeczki mieszkaniowej uzyskuje w dniu 1 stycznia roku następującego po roku rejestracji tej książeczki. Termin na złożenie wniosku wynosi 90 dni licząc od dnia:
    - 1 stycznia roku następującego po roku rejestracji książeczki mieszkaniowej, jeśli czynność uprawniająca do wypłaty premii gwarancyjnej została dokonana w roku, w którym dokonano rejestracji książeczki mieszkaniowej albo
    - dokonania czynności uprawniającej do wypłaty premii gwarancyjnej, jeśli rejestracji książeczki mieszkaniowej dokonano w latach poprzedzających rok, w którym dokonano czynności uprawniającej do wypłaty premii gwarancyjnej.

Pamiętaj o obowiązku rejestracji książeczki mieszkaniowej:

  • Od 19 stycznia 2021 r. trzeba zarejestrować książeczkę mieszkaniową w banku, który ją obsługuje
  • Książeczkę wystawioną przez PKO Bank Polski zarejestrujesz w naszym dowolnym oddziale – koniecznie weź ją ze sobą do oddziału
  • Od daty rejestracji książeczki będzie zależeć, jak szybko możesz ją zlikwidować

Więcej informacji w Informatorze dotyczącym Oszczędnościowych Książeczek Mieszkaniowych (z prawem do premii gwarancyjnej) dostępnym na naszej stronie w zakładce Oszczędności oraz w oddziałach Banku.

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (z późn. zm.).