2021-03-23

Zapraszamy wszystkie dzieci do 13. roku życia, których szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym SKO PKO Banku Polskiego do spróbowania swoich sił w teście. Każdy może zostać Mistrzem wiedzy SKO.

PKO Bank Polski, po raz pierwszy w 86-letniej historii programu edukacyjnego Szkolnych Kas Oszczędności przeprowadzi internetowy „Test wiedzy SKO”. Dzieci w przyjaznej i atrakcyjnej dla nich formie będą mogły sprawdzić swoją wiedzę zdobywaną w ramach zajęć pod patronatem SKO w zakresie: finansów, zarządzania własnym budżetem, przedsiębiorczości, ekologii, zdrowego stylu życia i odżywiania, niemarnowania żywności oraz cyberbezpieczeństwa. Mogą w nim uczestniczyć wszyscy uczniowie do 13. r.ż., których szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym SKO PKO Banku Polskiego.

Jednocześnie „Test wiedzy SKO” jest jednym z kryteriów branych pod uwagę w „Konkursie SKO dla szkół i nauczycieli”. Za dobry wynik osiągnięty w teście, szkoła ma szansę otrzymać, aż 20% punktów możliwych do zdobycia w konkursie. Warto zatem zachęcać dzieci do udziału w tej ciekawej inicjatywie.

Najważniejsze informacje na temat „Testu wiedzy SKO”:

Termin:
Test odbędzie się w dniach 19-25 kwietnia 2021 r.

Formuła:
Test będzie miał formę elektroniczną. Dla tych szkół/nauczycieli/uczniów, którzy będą mieli problemy z rozwiązaniami cyfrowymi, test będzie możliwy do wykonania w innej, dogodnej dla nauczyciela i ucznia formie np. papierowej.
Test składa się z 10 pytań zamkniętych – typu: Prawda/ Fałsz lub „dokonaj wyboru” 1 spośród 4 odpowiedzi. Zaliczenie testu wymaga udzielenia poprawnej odpowiedzi na minimum 7 z 10 pytań.

Zakres merytoryczny:
Z myślą o uczestnikach testu opracowano specjalny sylabus, który ułatwi im przygotowania do rywalizacji oraz sprawi, że rozwiązywanie zadań będzie ciekawym i przyjemnym doświadczeniem. Uczniowie, którzy zapoznają się z sylabusem oraz powtórzą wiedzę ze wskazanych w nim materiałów edukacyjnych SKO, powinni bez problemu otrzymać pozytywy wynik testu (co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi, istnieje możliwość powrotu do błędnych odpowiedzi w celu ich poprawy i zaliczenia testu).

Grupy wiekowe oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:
Test będzie realizowany w kilku wersjach, dopasowanych do wieku uczestników:

  • dla klas 0-2, 3-4, 5-6,
  • dzieci młodsze z danej szkoły (pięciolatkowie) oraz dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi rozwiążą test dla klas 0-2.

Każdy uczestnik, który wskaże co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi, będzie miał możliwość pobrania dyplomu potwierdzającego zdobycie tytułu Mistrza wiedzy SKO.

Do udziału w „Teście wiedzy SKO” zapraszamy wszystkich uczniów, którzy nie ukończyli 13 r.ż. Również tych, którzy nie posiadają konta SKO, ale ich szkoła uczestniczy w programie edukacyjnym Szkolnych Kas Oszczędności PKO Banku Polskiego. Mamy nadzieję, że wspólne działania nauczycieli-opiekunów SKO oraz PKO Banku Polskiego pozwolą dzieciom zdobyć cenną wiedzę, która zaprocentuje również w ich dorosłym życiu.

Zasady „Testu wiedzy SKO”

Test dla wszystkich osób zainteresowanych sprawdzeniem swojej wiedzy, m.in. z ekologii, finansów, zdrowego stylu życia, cyberbezpieczeństwa zostanie udostępniony w późniejszym terminie.

Informacje na temat programu Szkolnych Kas Oszczędności, w tym konkursów dla szkół i nauczycieli, oraz oferty PKO Junior znajdziesz na stronie internetowej PKO Banku Polskiego w zakładce „dla dzieci”.