2021-01-07

1 stycznia 2021 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 30 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, dzięki którym podatnicy będą mogli wyodrębniać w kapitale rezerwowym fundusze na cele inwestycyjne.

Od 1 stycznia 2021 r. będziemy oferować do obsługi tych funduszy Podatkowe Rachunki Inwestycyjne (KPRI) przeznaczone dla spółek kapitałowych.  Będą one dostępne w bankowości elektronicznej iPKO biznes oraz u doradców jako rozliczeniowe rachunki pomocnicze.