2022-10-17

Wkrótce zaczniemy przesyłać Ci e-mailem bezpłatne powiadomienia o:

  • obciążeniach na Twoim koncie po każdej wykonanej przez Ciebie transakcji
  • marży, która dotyczy przewalutowania płatności kartą w walutach państw Unii Europejskiej

Jako bank mamy obowiązek przekazywać Ci informacje o obciążeniach na Twoim koncie oraz marży przy płatnościach kartą w walutach państw Unii Europejskiej. Wynika to z przepisów prawa1.

Czym jest marża?

Marża to kwota wszystkich opłat za przeliczenie waluty, które są związane z płatnościami kartą w walutach państw Unii Europejskiej. Wylicza się ją między kursem rozliczeniowym danej płatności, a najaktualniejszym kursem wymiany EUR, ogłoszonym przez Europejski Bank Centralny. Marża nie ma związku z żadnymi opłatami pobieranymi przez bank. Tę wiadomość przekazujemy Ci wyłącznie w celu informacyjnym.

Jeśli nie chcesz dostawać tych powiadomień:

W serwisie internetowym iPKO przejdź kolejno do: Ustawienia → Powiadomienia → Zdarzenia

W sekcji Zdarzenia odznacz:

  1. Powiadomienia związane z Twoimi rachunkami: Obciążenie (powyżej wskazanej kwoty),
  2. Powiadomienia związane z Twoimi kartami: Autoryzacja transakcji kartą (od wskazanej kwoty).

albo

Ustawienia → Twoje dane → Korespondencja i powiadomienia → Powiadomienia dodatkowe → Zarządzaj

W sekcji Zdarzenia odznacz:

  1. Powiadomienia związane z Twoimi rachunkami: Obciążenie (powyżej wskazanej kwoty),
  2. Powiadomienia związane z Twoimi kartami: Autoryzacja transakcji kartą (od wskazanej kwoty).

 

Z powiadomień możesz też zrezygnować w dowolnym oddziale.

 

Serwis internetowy iPKO jest usługą bankowości elektronicznej.

 

1Podstawa prawna:

Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. oraz Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2021/1230 z 14.07.2021 r. w sprawie płatności transgranicznych w Unii.