2019-12-30

Pamiętaj, że możesz zarządzać swoimi oszczędnościami, które zbierasz w ramach Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK), w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego.

Pracownicze Plany Kapitałowe – co to jest?

Głównym celem PPK jest gromadzenie dodatkowych pieniędzy na Twoją przyszłą emeryturę.
Pod pewnymi warunkami określonymi w ustawie o PPK możesz przeznaczyć zgromadzone fundusze na:

  • zakup/budowę mieszkania lub domu
  • pokrycie kosztów leczenia poważnych chorób (twojej, małżonka lub dziecka)

Jeżeli uczestniczysz w PPK prowadzonym przez PKO TFI, w oddziale PKO Banku Polskiego możesz:

  • Sprawdzić stan rejestru PPK, w tym np. wpłatę pracownika i pracodawcy, wpłatę powitalną i roczną
  • Złożyć dyspozycje dotyczące PPK dotyczące, in.: zmiany danych, wskazania osoby uprawnionej na wypadek śmierci lub podania numeru konta, które będzie potrzebne do realizacji Twoich zleceń
  • Skorzystać z promocji i zniżek w PKO Banku Polskim i spółkach Grupy Kapitałowej

Więcej o PPK