2023-10-31

Promocja polega na podwyższeniu oprocentowania standardowego o 0,50 p.p. na:

1) Rachunku Oszczędnościowym Plus

2) Rachunku oszczędnościowym oferowanym do dnia 31 stycznia 2017 r. oraz

3) Koncie oszczędnościowym Progres Adm. oferowanym do dnia 19 kwietnia 2015

łączne oprocentowanie standardowe na tych rachunkach od 1 listopada 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. wyniesie 1%.

Regulamin promocji