Regulamin konkursu ofert na sprzedaż przedsiębiorstwa URSUS S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie

08.05.2024
Konkurs ofert organizowany jest przez Pawła Głodka - syndyka masy upadłości URSUS S.A. w upadłości

Konkurs ofert organizowany jest przez Pawła Głodka - syndyka masy upadłości URSUS S.A. w upadłości z siedzibą  w Warszawie (dalej odpowiednio: „syndyk” lub „URSUS”), zgodnie z Uchwałą nr 1 z dnia 22 marca 2024 roku Rady  Wierzycieli ustanowionej w postępowaniu upadłościowym  URSUS S.A. w upadłości z siedzibą w Warszawie, sygn. akt  XVIII GUp 99/21, w przedmiocie zezwolenia na sprzedaż z wolnej ręki przedsiębiorstwa URSUS S.A. w upadłości z siedzibą  w Warszawie (dalej: „Uchwała Rady Wierzycieli”).

Pozostałe informacje o konkursie w załączniku poniżej.

Zapraszamy do współpracy

Jesteśmy otwarci na projekty w różnych obszarach z małymi i dużymi podmiotami