2020-08-05

Od 6 sierpnia pojawią się w serwisie iPKO biznes nowe funkcje umożliwiające posiadaczom usługi rachunków wirtualnych:

  • podgląd szczegółowych parametrów posiadanej usługi,
  • generowanie numerów rachunków wirtualnych,
  • dostęp z historii rachunków wirtualnych,
  • podgląd analityki księgowań zbiorczych.

Przygotowujemy także rozwiązania umożliwiające wykonywanie przelewów inicjowanych z rachunków wirtualnych. Więcej informacji wkrótce.

Szczegółowe opisy nowych funkcji znajdują się w przewodniku użytkownika.