2022-12-12

1. Zlecenia płatnicze na rachunki w PKO Banku Polskim są realizowane na bieżąco.

2. PKO Bank Polski przyjmuje przez całą dobę zlecenia przelewów na rachunki w innych bankach. Są one realizowane najpóźniej w najbliższym dniu roboczym.

3. Aby zlecenie płatnicze na rachunek w innym banku zostało zrealizowane tego samego dnia, trzeba je złożyć przed godziną:

 • 14:30 – dla przelewów standardowych oraz wpłat gotówki,
 • 15:25 – dla przelewów pilnych (nie dotyczy przelewów w ramach mechanizmu płatności podzielonej - tzw. split payment; przelewy pilne nie są dostępne dla klientów indywidualnych i bankowości prywatnej).
  Jeśli polecenie przelewu zostanie zlecone na rachunek w innym banku:

 - po wskazanej wyżej godzinie w dzień roboczy, a w treści zlecenia nie zostanie wskazana przyszła data realizacji - rachunek zostanie obciążony z datą złożenia zlecenia, a transakcja zostanie zrealizowana w najbliższym dniu roboczym,
 - w dzień wolny, a w treści zlecenia nie zostanie wskazana przyszła data realizacji - transakcja zostanie zrealizowana w najbliższym dniu roboczym i w tym dniu zostanie też obciążony rachunek.

 • 15:30 (15:15 - dla przelewów składanych w serwisie internetowym iPKO) - dla przelewów realizowanych przez system SORBNET2.
  Dla przelewu zleconego po godzinie 15:30 (15:15 dla przelewów składanych w serwisie internetowym iPKO) powinna zostać wskazana przyszła data realizacji. Przelewy w systemie SORBNET2 są realizowane tylko w dni robocze.

4. Przelewy powyżej 999 999,00 zł, zlecane na rachunek w innym banku, są automatycznie przekazywane do rozliczenia w systemie SORBNET2.

5. Klient może zlecić przelew z przyszłą datą realizacji z opcją blokady środków na rachunku (funkcja nie jest dostępna w systemie iPKO Biznes).

6. Jeśli klient nie ma na rachunku środków na wykonanie zlecenia stałego lub przelewu z przyszłą datą realizacji oraz na opłatę, to PKO Bank Polski będzie próbował zrealizować takie zlecenie stałe albo przelew 4 razy w ciągu tego dnia.
Jeśli środków na ten przelew lub zlecenie i opłatę nie będzie do godziny 21:30, zlecenie nie zostanie zrealizowane. Jeśli środki na przelew lub zlecenie i opłatę znajdą się na rachunku między godziną 14:10 a 21:30 to przelew na rachunek w innym banku będzie zrealizowany w najbliższym dniu roboczym.

7. Przelewy natychmiastowe w złotych na terenie Polski są realizowane - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, za pośrednictwem systemu Express Elixir. Przelew taki będzie wykonany jeśli:

 1. banki uczestniczą w systemie Express Elixir (bank zleceniodawcy i bank odbiorcy). Informacje o dostępności banków i przelewach natychmiastowych są podane na stronie www.expresselixir.pl,
 2. maksymalna kwota pojedynczego przelewu natychmiastowego (w tym do ZUS) to 3 000,00 zł. Z kolei maksymalna dzienna kwota przelewów natychmiastowych realizowanych z jednego rachunku (wspólna dla wszystkich kanałów dostępu wymienionych w tabeli) wynosi 6 000,00 zł,
 3. maksymalna kwota brutto pojedynczego przelewu natychmiastowego w ramach mechanizmu płatności podzielonej (tzw. split payment) to 3 000,00 zł. Z kolei maksymalna dzienna kwota brutto takich przelewów natychmiastowych realizowanych z jednego rachunku (wspólna dla wszystkich kanałów dostępu wymienionych w tabeli) to 6 000,00 zł,
 4. maksymalna kwota pojedynczego przelewu natychmiastowego na rachunek organu administracji skarbowej (np. Urzędu Skarbowego), prowadzony przez Narodowy Bank Polski to 50 000,00 zł, a przelewu zlecanego w agencji PKO Banku Polskiego to 3 000,00 zł. Z kolei maksymalna dzienna kwota przelewów natychmiastowych realizowanych z jednego rachunku, (wspólna dla wszystkich kanałów dostępu wymienionych w tabeli) to 250 000,00 zł,
 5. bank odbiorcy jest dostępny w czasie realizacji zlecenia przelewu (nie występuje czasowa niedostępność),
 6. na rachunku są środki na wykonanie przelewu i opłatę. Musi też być możliwość wysłania takiego przelewu z danego typu rachunku.

8. Przelewy natychmiastowe można wysyłać z innych banków na numery rachunków prowadzonych w PKO Banku Polskim.

9. Przelewy natychmiastowe można zlecać zgodnie z tabelą:

Kanał dostępu

Klient

indywidualny i bankowości prywatnej

firmy i przedsiębiorstwa

Aplikacja mobilna IKO

Dostępność

Dostępność

Serwis internetowy iPKO

Dostępność

Dostępność (także mechanizm płatności podzielonej)

Oddział

Dostępność

Dostępność (także mechanizm płatności podzielonej)

Agencja

Dostępność

Dostępność (także mechanizm płatności podzielonej)

Serwis telefoniczny

Dostępność

Dostępność (także mechanizm płatności podzielonej)

 10. PKO Bank Polski nie przyjmuje banknotów i monet w walutach obcych:

 1. których autentyczność budzi zastrzeżenia,
 2. które przestały być prawnym środkiem płatniczym,
 3. dla których upłynęła określona przez PKO Bank Polski graniczna data przyjmowania wycofywanych z obiegu banknotów i monet,
 4. są uszkodzone i zużyte.

11. Waluty obce uszkodzone lub zużyte to:

 1. banknoty:
  z ubytkiem, zatarte, bez elementów graficznych lub bez zabezpieczeń, zbutwiałe, zawilgocone, zaplamione, postrzępione, podklejone, naddarte, przerwane, nadmiernie zabrudzone, odbarwione lub uszkodzone wskutek umieszczenia na nich trwałego napisu, nadruku lub rysunku, zanieczyszczone cieczami lub substancjami stałymi,
 2. monety:
  uszkodzone mechanicznie, skorodowane i o zmienionej barwie, wytarte na skutek długotrwałego obiegu.