2022-01-21

Waluty i tryby realizacji przelewów zagranicznych

Przelewy zagraniczne mogą być wysyłane w trybie:

  • standardowym, w walutach: AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HRK, HUF, JPY, NOK, NZD, PLN, RON, RUB[1] SEK, SGD, TRY, USD i ZAR
  • pilnym tomnext, w walutach: AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, RON, RUB, SEK, SGD i ZAR, które przyjmujemy do realizacji do godziny 14:15 oraz EUR, GBP, USD i PLN które przyjmujemy do realizacji do godziny 23.59
  • ekspresowym overnight, w walutach EUR, GBP, USD i PLN. Przyjmujemy je do realizacji do godziny 14:15[2].

Przelewy wysyłane do banku krajowego, w walucie innej niż PLN, realizujemy również jako przelew zagraniczny.

Negocjowanie kursu wymiany walut

Przelewy wychodzące z PKO Banku Polskiego:

Podczas zlecania przelewu zagranicznego możesz ustalić, że do rozliczenia przelewu wynegocjujesz z bankiem kurs wymiany walut. Możesz to zrobić, jeżeli zawarłeś z bankiem umowę ramową w zakresie współpracy na rynku finansowym, obejmującą natychmiastowe transakcje wymiany walut (Fx Spot) lub aktywowałeś usługę negocjowania natychmiastowej transakcji wymiany walut (Fx Spot), dostępną w regulaminie rachunku bieżącego. Na zawarcie transakcji negocjowanej czekamy do określonego dnia i godziny:

  • drugiego dnia roboczego po zleceniu przelewu wtrybie standardowym

Waluta:

NZD

JPY

AUD

HRK

CNY

HKD

SGD

HUF

CZK

RON

TRY

BGN

RUB

ZAR

CHF

DKK

NOK

SEK

CAD

EUR

GBP

USD

PLN

Godzina:

3:00

4:00

5:00

7:00

8:00

11:30

12:00

13:00

13:30

13:45

14:00

14:40

15:15

  • następnego dnia roboczego po zleceniu przelewu w trybie pilnym tomnext

Waluta:

JPY

AUD

CNY

SGD

 

HUF

CZK

RON

 

 

BGN

RUB

ZAR

CHF

DKK

NOK

SEK

CAD

EUR

GBP

USD

PLN

Godzina:

4:00

5:00

8:00

11:30

12:00

13:00

13:30

13:45

14:00

14:40

15:15

  • w dniu zlecenia przelewu w trybie ekspresowym overnight, do godziny 15:15.

 

Jeśli w tym terminach nie wynegocjujesz kursu wymiany walut to odrzucimy przelew zagraniczny.

Przelewy przychodzące do PKO Banku Polskiego:

Przelew przychodzący rozliczany jest po kursie zgodnym z Tabelą kursów banku publikowaną na stronie internetowej banku https://www.pkobp.pl/waluty/ chyba, że na potrzeby rozliczenia otrzymanego przelewu zagranicznego wynegocjujesz indywidualny kurs walutowy w wyznaczonym terminie (najpóźniej w następnym dniu roboczym do godz. 17.00 po dacie waluty dla klienta (DWK), czyli dacie wyznaczonej przez bank zagraniczny w komunikacie płatniczym).

Obsługa gotówki w walutach wymienialnych

W oddziałach banku, które prowadzą obsługę gotówkową, przyjmujemy wpłaty i wypłacamy pieniądze w CHF, DKK, EUR, GBP, NOK, SEK i USD. Dotyczy to również przelewów zagranicznych rozliczanych w formie gotówkowej. W wybranych oddziałach prowadzimy także obsługę gotówkową w AUD, CAD i JPY. Lista oddziałów znajduje się  na stronie internetowej banku https://www.pkobp.pl/waluty/.

Nie prowadzimy obsługi gotówkowej w CZK, HUF, RUB, TRY, BGN, RON, CNY, HKD, HRK, NZD, SGD, ZAR.

 

[1] Walutę RUB udostępniamy obecnie wyłącznie dla klientów korporacyjnych.

[2] Przelewy wysyłane ze zlecenia klienta indywidualnego do Kredobanku, w kwocie do 5 000 PLN/1 250 EUR/1 250 USD, wysyłamy standardowo w trybie pilnym (overnight). Warunkiem jest zlecenie przelewu do godziny 16:00 w dni robocze.