2021-02-05

Waluty i tryby realizacji przelewów zagranicznych

Przelewy zagraniczne mogą być wysyłane w trybie:

  • standardowym, w walutach: AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, EUR, GBP, HKD, HRK, HUF, JPY, NOK, NZD, PLN, RON, RUB1 SEK, SGD, TRY, USD i ZAR,
  • pilnym tomnext, w walutach: AUD, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, HUF, JPY, NOK, RON, RUB, SEK, SGD i ZAR, które przyjmujemy do realizacji do godziny 14:15 oraz EUR, GBP, USD i PLN,
  • pilnym overnight, w walutach EUR, GBP, USD i PLN. Przyjmujemy je do realizacji do godziny 14:152.

Przelewy wysyłane do banku krajowego, w walucie innej niż PLN, realizujemy również jako przelew zagraniczny.

Negocjowanie kursu wymiany walut

Podczas zlecania przelewu zagranicznego możesz ustalić, że do rozliczenia przelewu wynegocjujesz z bankiem kurs wymiany walut. Możesz to zrobić jeśli masz podpisaną z bankiem umowę ramową w zakresie współpracy na rynku finansowym lub aktywowałeś usługę negocjowania natychmiastowej transakcji wymiany walut (Fx Spot) dostępną w Regulaminie, stanowiącego załącznik do Twojej Umowy rachunku bankowego. Na zawarcie transakcji negocjowanej czekamy do określonego dnia i godziny:

1. drugiego dnia roboczego po zleceniu przelewu w trybie standardowym

Waluta:

NZD

JPY

AUD

HRK

CNY

HKD

SGD

HUF

CZK

RON

TRY

BGN

RUB

ZAR

CHF

DKK

NOK

SEK

CAD

EUR

GBP

USD

PLN

Godzina:

3:00

4:00

5:00

7:00

8:00

11:30

12:00

13:00

13:30

13:45

14:00

14:40

15:15

2. następnego dnia roboczego po zleceniu przelewu w trybie pilnym tomnext

Waluta:

JPY

AUD

CNY

SGD

 

HUF

CZK

RON

 

 

BGN

RUB

ZAR

CHF

DKK

NOK

SEK

CAD

EUR

GBP

USD

PLN

Godzina:

4:00

5:00

8:00

11:30

12:00

13:00

13:30

13:45

14:00

14:40

15:15

3. w dniu zlecenia przelewu w trybie pilnym overnight, do godziny 15:15.

Jeśli w tych terminach nie wynegocjujesz kursu wymiany walut to odrzucimy przelew zagraniczny.

Obsługa gotówki w walutach wymienialnych

W oddziałach banku prowadzących obsługę gotówkową, przyjmujemy wpłaty i wypłacamy pieniądze w CHF, DKK, EUR, GBP, NOK, SEK i USD. Dotyczy to również przelewów zagranicznych rozliczanych w formie gotówkowej. W wybranych oddziałach prowadzimy także obsługę gotówkową w AUD, CAD i JPY. Lista oddziałów prowadzących obsługę jest zamieszczona na stronie internetowej banku https://www.pkobp.pl/waluty/.

 

Nie prowadzimy obsługi gotówkowej w  CZK, HUF, RUB, TRY, BGN, RON, CNY, HKD, HRK, NZD, SGD, ZAR.

 

1 Walutę RUB udostępniamy obecnie wyłącznie dla klientów korporacyjnych.

2 Przelewy wysyłane ze zlecenia klienta indywidualnego do Kredobanku, w kwocie do 5 000 PLN/1 250 EUR/1 250 USD, wysyłamy standardowo w trybie pilnym (overnight). Warunkiem jest zlecenie przelewu do godziny 16:00 w dni robocze.