2018-12-14

Uprzejmie informujemy, że od 15 grudnia 2018 r.:

1. Zlecenia płatnicze na rachunki prowadzone w innych bankach przyjmowane są przez całą dobę, a ich realizacja następuje najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po dniu złożenia dyspozycji.

2. Zlecenia płatnicze na rachunki prowadzone w Banku, które mają być zrealizowane w dniu ich złożenia są realizowane na bieżąco.

3. Zlecenia płatnicze na rachunki w innych bankach, które mają być zrealizowane w dniu ich złożenia (w dzień roboczy), powinny zostać złożone do realizacji najpóźniej przed godziną:

 • 14.30 – w przypadku wpłat gotówki oraz poleceń przelewów standardowych,
 • 15.25 – w przypadku poleceń przelewów pilnych (nie dotyczy poleceń przelewów na rzecz ZUS; przelewy pilne nie są dostępne dla klientów indywidualnych i bankowości prywatnej).
  Jednocześnie informujemy, że w przypadku, gdy Klient złoży do realizacji zlecenie płatnicze na rachunek prowadzony w innym banku, po wskazanej powyżej godzinie w dzień roboczy, a w treści zlecenia nie zostanie wskazana przyszła data realizacji - rachunek Zleceniodawcy zostanie automatycznie obciążony z datą złożenia zlecenia, a transakcja zostanie zrealizowana w najbliższym dniu roboczym.
  W przypadku, gdy Klient złoży do realizacji zlecenie płatnicze na rachunek prowadzony w innym banku w dzień wolny, a w treści zlecenia nie zostanie wskazana przyszła data realizacji - transakcja zostanie zrealizowana w najbliższym dniu roboczym i w tym dniu zostanie też obciążony rachunek Zleceniodawcy.
 • 15.30 - w przypadku poleceń przelewów realizowanych za pośrednictwem systemu SORBNET2 (prowadzonego przez Narodowy Bank Polski).
  Jednocześnie informujemy, że w przypadku, gdy Klient złoży do realizacji zlecenie płatnicze za pośrednictwem systemu SORBNET2 po godzinie 15:30, takie zlecenie musi mieć wskazaną przyszłą datę realizacji, będącą datą dnia roboczego, w celu realizacji zlecenia we wskazanej przyszłej dacie. Zlecenia w systemie SORBENT2 nie są realizowane w dni wolne.

4. Zlecenia płatnicze powyżej kwoty 999 999 zł kierowane na rachunek prowadzony w innym banku, są automatycznie przekazywane do rozliczenia za pośrednictwem systemu SORBNET2.

5. Klient może złożyć zlecenie płatnicze z opcją blokady środków na rachunku pod to zlecenie przyszłe (funkcja nie jest dostępna w systemie iPKO Biznes).

6. W przypadku braku środków na rachunku Klienta na realizację zlecenia stałego lub polecenia przelewu z przyszłą datą realizacji oraz na pobranie prowizji za ich realizację, próba wykonania zlecenia płatniczego będzie podejmowana przez Bank czterokrotnie w dniu wskazanym, jako dzień realizacji zlecenia.
Jeżeli w dniu realizacji zlecenia płatniczego na rachunku Klienta nie będzie środków na jego realizację oraz na pobranie prowizji do godziny 21.30, zlecenie nie zostanie zrealizowane. Zlecenie kierowane na rachunek prowadzony w innym banku między godziną 14:10 a 21:30, zostanie zrealizowane w najbliższym dniu roboczym.

7. Polecenia przelewów natychmiastowych (zwane dalej przelewami natychmiastowymi) są realizowane na bieżąco w złotych na terenie Polski - 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok, za pośrednictwem systemu Express Elixir, który prowadzony jest przez Krajową Izbę Rozliczeniową S.A. Przelew natychmiastowy zostanie wykonany w przypadku spełnienia następujących warunków:

 • dostępności obydwu banków uczestniczących w rozliczeniu w systemie Express Elixir (banku zleceniodawcy i banku odbiorcy) - szczegóły dotyczące działania przelewów natychmiastowych oraz informacje o bankach uczestniczących w systemie i ich dostępności podane są na stronie www.expresselixir.pl,
 • kwota pojedynczego przelewu (w tym także przelewu natychmiastowego do ZUS) nie przekroczy 3 000 zł, zaś kwota przelewów natychmiastowych zlecana z jednego rachunku, wspólna dla wszystkich kanałów (wymienionych w tabeli) nie przekroczy 6 000 zł dziennie,
 • w przypadku przelewu w ramach mechanizmu płatności podzielonej (tzw. split payment) – kwota brutto pojedynczego przelewu natychmiastowego nie przekroczy 3 000 zł, zaś kwota brutto przelewów natychmiastowych zlecana z jednego rachunku, wspólna dla wszystkich kanałów (wymienionych w tabeli) nie przekroczy 6 000 zł dziennie,
 • w przypadku przelewu na rachunek organu administracji skarbowej (np. Urzędu Skarbowego), prowadzony przez Narodowy Bank Polski – kwota pojedynczego przelewu natychmiastowego nie przekroczy 50 000 zł, a w przypadku przelewu zlecanego w agencji Banku 3 000 zł, zaś kwota przelewów natychmiastowych zlecana z jednego rachunku, wspólna dla wszystkich kanałów (wymienionych w tabeli) nie przekroczy 250 000 zł dziennie,
 • bank odbiorcy jest aktywny (dostępny) w czasie realizacji zlecenia przelewu (nie występują czasowe niedostępności),
 • na rachunku muszą znajdować się środki wystarczające na pokrycie kwoty przelewu i opłaty należnej za wykonanie tego przelewu oraz musi istnieć możliwość wysłania takiego przelewu z danego typu rachunku.

8. Przelewy natychmiastowe można wysyłać z innych banków na numery rachunków prowadzonych w PKO Banku Polskim.

9. Przelewy natychmiastowe mogą być zlecane do realizacji za pośrednictwem kanałów zdalnych oraz w oddziałach i agencjach Banku, zgodnie z poniższą tabelą:

Kanał dostępu

Klient

indywidualny

i bankowości prywatnej

firmy i przedsiębiorstwa

korporacyjny

Serwis internetowy iPKO

Dostępność

Dostępność (także mechanizm płatności podzielonej)

Nie dotyczy

Aplikacja mobilna IKO

Dostępność

Dostępność

Nie dotyczy

Oddział

Dostępność

Dostępność (także mechanizm płatności podzielonej)

Dostępność (także mechanizm płatności podzielonej)

Agencja

Dostępność

Dostępność (także mechanizm płatności podzielonej)

Nie dotyczy

Serwis telefoniczny

Dostępność

Dostępność (także mechanizm płatności podzielonej)

Nie dotyczy

10. W kasach Banku nie przyjmuje się banknotów i monet w walutach wymienialnych:

 • których autentyczność budzi zastrzeżenia,
 • które przestały być prawnym środkiem płatniczym,
 • które zostały lub zostaną wycofane z obiegu, a Bank określił graniczną datę przyjmowania wycofywanych banknotów i monet,
 • uszkodzonych i zużytych.

11. Do walut wymienialnych uszkodzonych lub zużytych zalicza się:

 • banknoty:
  1. uszkodzone w sposób, który spowodował ubytek części banknotu, zatarcie lub usunięcie ważnych elementów graficznych i zabezpieczeń banknotu,
  2. zbutwiałe, zaplamione, postrzępione, podklejone, nadarte, przerwane, nadmiernie zabrudzone, odbarwione lub uszkodzone wskutek umieszczenia na nich trwałego napisu, nadruku lub rysunku,
 • monety:
  1. uszkodzone mechanicznie, skorodowane i o zmienionej barwie,
  2. wytarte na skutek długotrwałego obiegu.