2022-08-09

Wniosek o rządowe wakacje kredytowe możesz złożyć wygodnie z w serwisie iPKO na wybrane okresy. Możesz zawiesić spłatę jednego kredytu hipotecznego w PLN przeznaczonego na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych – na maks. 8 miesięcy w latach 2022 - 2023.

Wsparcie dla kredytobiorców – rządowe wakacje kredytowe

Pomoc dla Polaków w spłacie kredytów hipotecznych w złotych polskich. Wakacje kredytowe. Nawet 8 miesięcy bez spłaty rat kredytu. Wakacje kredytowe to forma wsparcia przygotowana przez rząd dla wielu osób, które mają kredyt hipoteczny w złotówkach. Od sierpnia 2022 r. rządowe rozwiązania umożliwiają skorzystanie z ośmiu miesięcy przerw w spłacie kredytu do końca 2023 roku. Skorzystanie z wakacji kredytowych powoduje, że okres kredytowania zostanie wydłużony. Dla wielu rodzin to odczuwalna ulga w portfelu, a jednocześnie możliwość zachowania płynności finansowej w obliczu inflacji.

Więcej informacji na 

www.pkobp.pl/rzadowe-wakacje-kredytowe www.wakacjekredytowe.gov.pl

Rządowe wakacje kredytowe – najważniejsze informacje

 • Spłatę kredytu możesz zawiesić:
  • na 2 miesiące w okresie 01.08 – 30.09.2022 r.
  • na 2 miesiące w okresie 01.10 – 31.12.2022 r.
  • po 1 miesiącu w każdym kwartale 2023 r.
 • Wniosek online złożysz wygodnie w serwisie iPKO.

Złóż wniosek w iPKO

 • Masz również możliwość złożenia wniosku w oddziałach banku i korespondencyjnie.

  Jeśli nie możesz złożyć wniosku w serwisie iPKO lub oddziale, wydrukuj i wypełnij wniosek, a następnie wyślij go na adres:

  PKO Bank Polski
  CBO ZID E-Kancelaria
  Ul. Partyzantów 15
  22-411 Zamość

 • Z zawieszenia spłaty kredytu możesz skorzystać, jeżeli:
  • masz zawartą umowę kredytu przed 01.07.2022 r.
  • okres kredytowania kończy się po 31.12.2022 r.
 • Nie pobieramy opłat za zawieszenie spłaty kredytu. W czasie zawieszenia nie musisz realizować płatności związanych z Twoją umową – nie naliczymy Ci odsetek w okresie zawieszenia i nie pobierzemy innych opłat, oprócz składek ubezpieczeniowych.
 • Okres kredytowania i terminy umowne przedłużymy Ci o okres zawieszenia spłaty kredytu. Nie musisz podpisywać aneksu.
 • Wniosek składa jeden ze współkredytobiorców.
 • Potwierdzenie złożenia wniosku wyślemy Ci w ciągu 21 dni w taki sam sposób, w jaki wysyłamy zawiadomienia o wysokości rat
 • Jeżeli masz już złożony wniosek o zawieszenie najbliższej raty kredytu w ramach umownych wakacji kredytowych, anulujemy go z dniem rozpoczęcia okresu zawieszenia – tak, żeby dać Ci możliwość skorzystania z nich, gdy skończy się okres ustawowego zawieszenia.
 • Jeżeli planujesz:
  • zawarcie aneksu do umowy, zrób to przed lub po okresie zawieszenia
  • nadpłatę kredytu – zrealizujesz ją również w trakcie okresu zawieszenia
   Jeśli Twoja nadpłata kredytu będzie realizowana w trakcie okresu rządowego zawieszenia spłaty, kwotę nadpłaty zaliczymy standardowo na spłatę zadłużenia zgodnie z kolejnością wpłat określoną w umowie (w tym na bieżące odsetki naliczone przed okresem zawieszenia). Tych odsetek nie uwzględnimy już w ratach, które zapłacisz po okresie zawieszenia.
 • Informację o zawieszeniu spłaty przekażemy do BIK. Ta informacja w PKO Banku Polskim nie jest traktowana jak zaległość w spłacie kredytu i nie wpływa na ocenę zdolności kredytowej.

 

Jak wypełnić wniosek w iPKO?

Krok 1:

W serwisie internetowym iPKO wybierz kolejno Moje sprawyDyspozycje i zaświadczeniaNowa dyspozycja

Krok 2:

Następnie przejdź do Produkt: Kredyty hipoteczneRządowe zawieszenie spłaty kredytu (rządowe wakacje kredytowe 2022-2023)

Krok 3:

Na kolejnej stronie wybierz odpowiedni kredyt - większość danych uzupełni się automatycznie. Zdecyduj, w jaki sposób mamy Cię powiadomić o zawieszeniu spłaty i potwierdź dyspozycję narzędziem autoryzacyjnym.

 

Podstawa prawna: Ustawa o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

 

Masz zablokowany dostęp do serwisu iPKO? Sprawdź, jak odblokować