2021-04-29

Jeśli Twoja firma skorzystała z Tarczy Finansowej PFR 1.0, to przed upływem 12 miesięcy od wypłaty subwencji finansowej, udostępnimy w bankowości elektronicznej iPKO biznes propozycję PFR dotyczącą wysokości subwencji finansowej podlegającej umorzeniu.

Wniosek o umorzenie subwencji zostanie udostępniony w bankowości elektronicznej w formie formularza wstępnie uzupełnionego przez PFR w oparciu o informacje z rejestrów publicznych.

W przypadku rozbieżności danych, przedsiębiorca powinien samodzielnie wyjaśnić występujące różnice w odpowiednich instytucjach.

Edytowanie i zatwierdzenie formularza będzie możliwe nie wcześniej niż pierwszego dnia po upływie 12 miesięcy liczonych od dnia wypłaty subwencji finansowej, przez 10 dni roboczych.

Zobacz film instruktażowy rozliczenia subwencji w iPKO biznes