2020-05-18

Chcesz odwołać się od decyzji PFR? Możesz złożyć wniosek w serwisie internetowym iPKO lub iPKO biznes.

 • W jakiej sytuacji i kiedy możesz złożyć wniosek odwoławczy?
  Możesz odwołać się od decyzji PFR, jeżeli uważasz, że przyznano Ci mniejszą kwotę subwencji PFR niż ta, którą masz podaną w swoim wniosku. Odwołanie możesz złożyć tylko na kwotę różnicy pomiędzy tymi kwotami.
  Wniosek odwoławczy trzeba złożyć nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania decyzji, od której się odwołujesz.
 • Wniosek odwoławczy możesz wypełnić nie więcej niż 2 razy; każdy kolejny wniosek odwoławczy będzie odrzucany przez PFR.
  Drugi wniosek odwoławczy może złożyć tylko przedsiębiorca, któremu w wyniku wniosku pierwotnego i pierwszego odwołania nie została wypłacona łącznie maksymalna kwota, którą podał we wniosku.
 • Zanim wypełnisz wniosek odwoławczy, zapoznaj się z wymaganiami.
  Wniosek odwoławczy:
  • Może złożyć inna osoba, która reprezentuje firmę.
  • Musi być złożony w tym samym banku, w którym masz złożony pierwotny wniosek
  • Musi zawierać ID wniosku pierwotnego oraz wszystkie oświadczenia, takie jak we wniosku pierwotnym, w tym:
   • Wszystkie oświadczenia wiedzy na temat przedsiębiorcy i jego sytuacji gospodarczej
   • Wszystkie oświadczenia własne osoby składającej wniosek (potwierdzające posiadanie pełnomocnictwa, o odpowiedzialności karnej, RODO itd.), nawet jeśli wniosek odwoławczy składa ta sama osoba, która podpisywała Umowę.
 • Zanim wypełnisz wniosek odwoławczy, pamiętać żeby:
  • sprawdzić, czy masz zaległości w regulowaniu zobowiązań podatkowych lub wobec ZUS
  • upewnić się, że dane w rejestrach, wskazane przez PFR jako niezgodne, są już uaktualnione
  • we wniosku wskazano tylko kwotę podwyższenia (kwotę sporną), a nie pełną kwotę, na jaką był składany pierwszy wniosek
 • Kiedy nie możesz złożyć wniosku odwoławczego? Gdy Twój pierwszy wniosek:
  • został zaakceptowany w kwocie, jaką masz podaną we wniosku,
  • nie został jeszcze rozpatrzony przez PFR.
 • Jak wniosek odwoławczy wpływa na Twoją umowę z PFR?
  • Po wypełnieniu wniosku odwoławczego, bank nie generuje drugiej Umowy, tylko dokument z danymi z wniosku odwoławczego
  • Zarówno odwołanie (w zakresie w jakim zostanie uwzględnione przez PFR) jak i decyzja PFR wydana w procesie odwoławczym stają się integralną częścią umowy i mają moc prawną
 • Decyzja PFR w procesie odwoławczym może być:
  • negatywna – nie dochodzi do wypłaty świadczenia
  • częściowo pozytywna – następuje wypłata dodatkowego świadczenia, ale na mniejszą kwotę niż podana we wniosku
  • w pełni pozytywna – następuje wypłata dodatkowego świadczenia do wysokości podanej we wniosku kwoty

Więcej o Tarczy finansowej PFR