2023-05-18

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 18.05.2023 r. otwieramy rachunki pomocnicze dla firm i przedsiębiorstw w następujących walutach wymienialnych innych niż PLN:

 • EUR,
 • USD,
 • GBP,
 • AUD,
 • BGN,
 • CNY,
 • CZK*,
 • DKK*,
 • HKD,
 • JPY,
 • CAD,
 • NOK,
 • NZD,
 • RON,
 • SGD,
 • SEK,
 • TRY,
 • HUF*.

 

*Dla tej waluty Bank prowadzi wyłącznie obsługę bezgotówkową

 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 3 „Regulaminu rachunków bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw w Powszechnej Kasie Oszczędności Banku Polskim Spółce Akcyjnej”.