2023-02-21

Główny Urząd Statystyczny opublikował komunikat o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku – w styczniu 2023 roku, było to 6 883,92 zł.

Na podstawie tego wynagrodzenia została ustalona kwota dyspozycji na wypadek śmierci (dla dyspozycji złożonych od 1 stycznia 1998 r.), która wynosi 137 678,40 zł.

Z kolei kwota wolna od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego to:

  • 2 617,50 zł – od 1.01.2023 r. do 30.06.2023 r.
  • 2 700,00 zł – od 1.07.2023 r. do 31.12.2023 r.

Oblicza się ją do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przysługującemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.