2020-10-20

Główny Urząd Statystyczny opublikował komunikat
o przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku – we wrześniu 2020 roku, było to 5370,99 zł.
Na podstawie tego wynagrodzenia została ustalona kwota dyspozycji na wypadek śmierci (dla dyspozycji złożonych od

1 stycznia 1998 r.), która wynosi 107 419,80 zł.

Z kolei kwota wolna od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego to 1 950,00 zł.

Oblicza się ją do wysokości 75% minimalnego wynagrodzenia za pracę zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przysługującemu pracownikowi zatrudnionemu w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy.

 

Podstawa:
art. 54 ust. 1 oraz art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 2357 z późn. zmianami).