2022-12-20

6 grudnia br. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) poinformował, że opracowywanie wskaźnika referencyjnego WIBOR przebiega zgodnie z wymaganiami unijnego rozporządzenia BMR

Sprawdź najważniejsze zagadnienia:

  • Administrator WIBORu (administrator) – GPW Benchmark SA w grudniu 2020 r. uzyskał od KNF zezwolenie na prowadzenie działalności oraz został wpisany do właściwego rejestru Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA). Działalność administratora oraz proces wyznaczania WIBORu nadzoruje KNF
  • Dotychczas GPW Benchmark SA nie powiadmił UKNF o żadnym przypadku podejrzanych danych wejściowych. Działania nadzorcze UKNF również nie wskazały, że wystąpiła jakakolwiek manipulacja wskaźnikiem referencyjnym
  • Prace nad reformą wskaźników referencyjnych są wyrazem aktywnego włączenia się polskiego rynku finansowego w ogólnoświatowe reformy wskaźników referencyjnych

Przeczytaj komunikat KNF