2022-05-23

18 maja 2022 r. GPW Benchmark, administrator wskaźników WIBID i WIBOR, opublikował dokument „Transakcyjne Wskaźniki Referencyjne Stopy Procentowej”.

  • Publikacja dokumentu oznacza rozpoczęcie konsultacji publicznych o alternatywnym wskaźniku referencyjnym i sposobie jego opracowywania
  • Uczestnikami konsultacji są podmioty rynku finansowego i niefinansowego oraz instytucje publiczne, m.in. podmioty stosujące WIBID i WIBOR oraz podmioty rynku finansowego, które odpowiedziały na zaproszenie GPW Benchmark z 10 maja br.
  • Konsultacje skończą się na początku czerwca br. i GPW Benchmark opublikuje ich wynik na swojej stronie
  • Do 3 czerwca br. odpowiemy na Twoje pytania i uwagi zgłoszone do dokumentu konsultacyjnego na adres e-mail: wskazniki.referencyjne@pkobp.pl

Sprawdź dokument konsultacyjny