2020-04-01

Od 1 kwietnia 2020 r. bank nie będzie oferował lokat terminowych dla klientów MSP.
Jednocześnie od 1 kwietnia 2020 r. zmieni się oprocentowanie lokat, które były otwarte przed tym terminem.

Aktualne stawki oprocentowania prezentujemy w poniższej Tabeli.

1) Lokata ze zmienną stopą procentową:

 Waluta

PLN

EUR

USD

Kwota minimalna

2 000

2 000

2 000

a) na 12 miesięcy

0,20%

0,15%

0,15%

b) na 6 miesięcy

0,20%

0,10%

0,10%

2) Lokata ze stałą stopą procentową:

 Waluta

PLN

EUR

USD

Kwota minimalna

2 000

2 000

2 000

a) na 3 miesiące

0,20%

0,01%

0,10%

b) na 1 miesiąc

0,20%

0,01%

0,10%

c) na 7 dni

-

0,01%

0,10%