2022-09-30

 

Karta debetowa

Usługa bankowości elektronicznej / usługa bankowości telefonicznej

Debet na Koncie

Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny)

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

PKO Konto za Zero (umowy zawarte od 01.03.2020 r.)

VVVV

PKO Konto bez Granic

VVVV

Konto Aurum

VVVV

Konto Platinium II

VVVV

PKO Konto dla Młodych (umowy zawarte od 10.01.2014 r.)

VVVV

PKO Konto Pierwsze

VV--

PKO Konto Dziecka

-

V 1
--

Rachunki oszczędnościowe

Rachunek Oszczędnościowy Plus

1) rachunki prowadzone dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych

-

V

-

-

2) rachunki prowadzone dla osób fizycznych  ubezwłasnowolnionych częściowo

-

 2

-

-

3) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które ukończyły 13 lat

-

V

-

-

4) rachunki prowadzone dla osób fizycznych  ubezwłasnowolnionych całkowicie

-

-

-

-

5) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które nie ukończyły 13 lat

-

-

-

-

Pierwsze Konto Oszczędnościowe

1) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które ukończyły 13 lat

-

V

-

-

2) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które nie ukończyły 13 lat

-

V 1

-

-

Rachunek do obsługi lokat

1) rachunki prowadzone dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych

-V 2

-

-

2) rachunki prowadzone dla osób fizycznych ubezwłasnowolnionych częściowo

-

V 2

-

-

3) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które ukończyły 13 lat

-

V 2

-

-

4) rachunki prowadzone dla osób fizycznych ubezwłasnowolnionych całkowicie

-

-

-

-

5) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które nie ukończyły 13 lat

-

-

-

-

Rachunki oszczędnościowe płatne na żądanie (rachunki walutowe)

1) rachunki prowadzone dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (umowy zawarte do 03.08.2018 r.)

VV

-

-

2) rachunki prowadzone dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (umowy zawarte od 04.08.2018 r.)

-

V

-

-

3) rachunki prowadzone dla osób fizycznych ubezwłasnowolnionych częściowo

-

V 2

-

-

4) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które ukończyły 13 lat (umowy zawarte do 03.08.2018 r.)

VV

-

-

5) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które ukończyły 13 lat (umowy zawarte od 04.08.2018 r.)

-

V

-

-

6) rachunki prowadzone dla osób fizycznych ubezwłasnowolnionych całkowicie

-

-

-

-

Rachunki bankowe wycofane z oferty

ZŁOTE KONTO

VVVV

Rachunek PLATINIUM

VVVV

PKO Konto za Zero

(umowy zawarte do 30.09.2014 r. oraz umowy zawarte od 01.10.2014 r. do 29.02.2020 r.)

 VV  VV 
 PKO Konto RodzicaV V V V 

PKO Konto dla Młodych (umowy zawarte do 09.01.2014 r.)

VVVV

SUPERKONTO STUDENT

VVVV

SUPERKONTO

VVVV

PKO Konto Pogodne

VVVV

ROR Depozyt

-

V

-

-

Konto Spektrum Adm.

V

V

-

V

Konto Ulubione Adm.

V

V

-

V

Konto Codzienne Adm.

V

V

-

V

Rachunek walutowy Adm.

-

V

-

-

Konto Oszczędnościowe Progres Adm.

-

V

-

-

Rachunek do obsługi lokat Adm.

-

-

-

-

Rachunek nieoszczędnościowy dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (oferowany do 21.07.2005 r.)

-

-

-

-

Rachunek oszczędnościowy w GBP (oferowany do 25.03.2012 r.)

-

V

-

-

Rachunek oszczędnościowy płatny na żądanie (rachunek walutowy) w walucie polskiej (oferowany do 30.04.2016 r.)

-

V

-

-

Rachunek Oszczędnościowy prowadzony w złotych (oferowany do 31.01.2017 r.) / Rachunek Oszczędnościowy prowadzony w walutach wymienialnych (oferowany do 30.11.2019 r.)

1) rachunki prowadzone dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych

-

V

-

-

2) rachunki prowadzone dla osób fizycznych  ubezwłasnowolnionych częściowo

-

V 2

-

-

3) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które ukończyły 13 lat

-

V

-

-

4) rachunki prowadzone dla osób fizycznych  ubezwłasnowolnionych całkowicie

-

-

-

-

5) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które nie ukończyły 13 lat

-

-

-

-

Wykaz rachunków, do których PKO Bank Polski SA wydaje karty debetowe

Nazwa rachunku

Dostępna karta debetowa

PKO Konto za Zero (umowy zawarte od 01.03.2020 r.)

PKO Konto bez Granic

Konto Aurum

Konto Platinium II

PKO Konto dla Młodych (umowy zawarte od 10.01.2014 r.)

karta PKO Ekspres

 • w formie tradycyjnej oraz w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)
 • dla Użytkownika w formie tradycyjnej oraz w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza) 3

PKO Konto Pierwsze

karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej oraz w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)

ZŁOTE KONTO

Rachunek PLATINIUM

PKO Konto za Zero (umowy zawarte do 30.09.2014 r. oraz umowy zawarte od 01.10.2014 r. do 29.02.2020 r.)

PKO Konto dla Młodych (umowy zawarte do 09.01.2014 r.)

SUPERKONTO STUDENT

SUPERKONTO

PKO Konto Pogodne

PKO Konto Rodzica

karta PKO Ekspres

 • w formie tradycyjnej oraz w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)
 • dla Użytkownika w formie tradycyjnej oraz w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza) 3

Konto Spektrum Adm.

Konto Ulubione Adm.

Konto Codzienne Adm.

karta Visa Electron Adm.

 • w formie tradycyjnej oraz w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)
 • dla Użytkownika w formie tradycyjnej oraz w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza) 3

Wykaz rachunków, które mogą być rachunkiem głównym albo podpiętym

Rachunek główny

Rachunek podpięty

Rachunek walutowy (rachunek oszczędnościowy płatny na żądanie w walutach wymienialnych) w walutach EUR, USD, GBP

Rachunek walutowy w walutach EUR, USD, GBP 4

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe:

 • PKO Konto za Zero
 • PKO Konto bez Granic
 • Konto Aurum
 • Konto Platinium II
 • PKO Konto Rodzica
 • PKO Konto dla Młodych
 • ZŁOTE KONTO
 • Rachunek PLATINIUM
 • SUPERKONTO STUDENT
 • SUPERKONTO
 • PKO Konto Pogodne
 • Konto Spektrum Adm.
 • Konto Ulubione Adm.
 • Konto Codzienne Adm

Rachunek walutowy w walutach EUR, GBP, USD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HRK, HUF

PKO Konto Pierwsze

Rachunek walutowy w walutach EUR, GBP, USD, SEK, NOK, DKK, CHF

Wykaz funkcjonalności oraz usług przy wykorzystaniu kart debetowych

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej oraz Visa Electron Adm. umożliwia dokonywanie:

 1. operacji w miejscach oznaczonych znakiem akceptacji umieszczonym na karcie w kraju i za granicą,
 2. płatności za towary lub usługi, w tym w Internecie,
 3. płatności zbliżeniowych w punktach oznaczonych specjalnym znakiem graficznym przedstawiającym falę radiową,
 4. wypłat gotówki w:
  a) bankomatach,
  b) oddziałach PKO Banku Polskiego oraz placówkach innych banków,
  c) agencjach PKO Banku Polskiego,
  d) innych instytucjach akceptujących karty, w tym w urzędach pocztowych,
 5. wpłat we wpłatomatach PKO Banku Polskiego,
 6. operacji wypłaty gotówki w ramach w usługi Cashback,
 7. doładowania telefonów komórkowych,
 8. płatności zbliżeniowych:
  a) z aplikacją mobilną w ramach usługi bankowości elektronicznej,
  b) przy użyciu usługi Apple Pay lub Google Pay,
 9. płatności zbliżeniowych zegarkiem Garmin, zegarkiem Swatch oraz opaską lub smartwatchem z funkcją Xiaomi Pay (dla kart z logo Mastercard)
 10. sprawdzania salda, w tym wydruk salda lub wydruk 5 ostatnich operacji rozliczonych, z rachunku do którego wydana jest karta debetowa

2. Karta PKO Ekspres/Visa Electron Adm. w formie tradycyjnej z funkcją wielowalutową, w tym karta, o której mowa w pkt 3, wydawana do rachunków głównych będących rachunkami oszczędnościowo-rozliczeniowymi, umożliwia dokonywanie operacji w walutach EUR, GBP, USD, NOK, DKK, SEK, CHF, CZK, HRK oraz HUF w ciężar podpiętych rachunków walutowych, prowadzonych w tych walutach. Posiadacz karty może dokonać podpięcia wybranego rachunku walutowego do rachunku głównego samodzielnie poprzez aplikację mobilną oraz w serwisie internetowym w ramach usługi bankowości elektronicznej, w serwisie telefonicznym w ramach usługi bankowości telefonicznej lub składając dyspozycję w oddziale PKO Banku Polskiego.

3. Warszawska Karta Płatnicza umożliwia, poza funkcjonalnościami opisanymi w pkt 1, dokonywanie:

 1. zakupu i wgrania biletu ZTM imiennego długookresowego w biletomatach, Punktach Obsługi Pasażerów ZTM, we wszystkich punktach umożliwiających wgrywanie długookresowych biletów komunikacji miejskiej, a także przez Internet - zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.ztm.waw.pl,
 2. opłaty za parkowanie w strefach płatnego parkowania przy użyciu funkcji płatniczej w parkometrach, akceptujących płatności kartą, oznaczonych znakiem Visa.

4. Usługa VISA CASH BACK albo usługa „Płać kartą i wypłacaj” Mastercard umożliwia Klientom dokonującym płatności w punktach handlowo-usługowych kartą debetową w formie tradycyjnej wypłatę gotówki przy każdym dokonywanym zakupie. Kwota wypłaty wliczona zostanie w dostępny dzienny limit transakcji płatniczych. Klient płacąc kartą debetową w kasie, powinien poinformować kasjera, że zamierza skorzystać z usługi VISA CASH BACK lub „Płać kartą i wypłacaj” Mastercard. Klient powinien zadeklarować kwotę wypłaty, po czym zostanie poproszony o akceptację całkowitej kwoty transakcji płatniczej (płatności za towary lub usługi + wypłaty gotówki), poprzez podpisanie potwierdzenia transakcji  lub wprowadzenie swojego kodu PIN. 
Z usługi Cashback można skorzystać w wybranych supermarketach, stacjach benzynowych, sklepach i innych punktach handlowo - usługowych na terenie całej Polski oznakowanych symbolem VISA CASH BACK albo usługi „Płać kartą i wypłacaj” Mastercard.

Kwota wypłaty dokonanej za pomocą usługi VISA CASH BACK albo usługi „Płać kartą i wypłacaj” Mastercard w zestawieniu transakcji zostanie wyodrębniona i będzie stanowiła część składową całej transakcji.

Podstawa: 
§ 18 ust. 3, § 19 ust. 4, § 20 ust. 4 oraz § 22 ust. 3, § 28 ust. 3, § 29 ust. 5, § 40 ust. 3 „Ogólnych warunków prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim SA”

 

1 dostęp pasywny (bez możliwości samodzielnego składania dyspozycji) w serwisie internetowym w ramach usługi bankowości elektronicznej   oraz brak dostępu do usługi bankowości telefonicznej

2  dostęp pasywny (bez możliwości składania dyspozycji)

3  Posiadacz rachunku może wystąpić o wydanie maksymalnie 10 kart do rachunku

4  Rachunek podpięty musi być rachunkiem prowadzonym w innej niż rachunek główny walucie

 

Zamów kontakt

Nasz konsultant skontaktuje się z Tobą

 • W celu odpowiedzi na moje zgłoszenie wyrażam zgodę na otrzymanie od PKO Banku Polskiego SA informacji o charakterze marketingowym (w tym informacji handlowych) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących.
 • Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. Zapoznaj się z pełną informacją.

  WAŻNE INFORMACJE

  W dowolnym momencie można wycofać wszystkie lub wybrane zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

  Niezaznaczenie żadnej ze zgód nie jest równoznaczne ze złożeniem sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych. Z tego względu PKO Bank Polski S.A. (Bank) będzie miał możliwości przesyłania listownie informacji marketingowych na temat swoich produktów i usług.

  W każdym momencie można złożyć sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych np. listownie na adres Banku, składając oświadczenie w placówkach, w bankowości elektronicznej lub dzwoniąc na infolinię PKO Banku Polskiego S.A.

  Po złożeniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Bank nie będzie przetwarzał danych osobowych w celach marketingowych i nie będzie przesyłał ofert oraz informacji marketingowych (w tym podmiotów współpracujących) w żadnej formie.

 • Administratorem danych osobowych jest PKO Bank Polski S.A. Zapoznaj się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych.

  INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

  Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

  1. Administrator danych

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000026438, NIP: 525-000-77-38, REGON: 016298263, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony) 1 250 000 000 zł, infolinia: 800 302 302, zwana dalej „Bankiem”.

  2. Inspektor Ochrony Danych

  W Banku powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, adres e-mail: iod at pkobp.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  3. Kategorie danych osobowych -informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

  Bank przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe.

  4. Cel przetwarzania danych i podstawy prawne

  Dane osobowe mogą być przetwarzane przez Bank w następujących celach:
  1) przedstawienia ofert lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f Rozporządzenia,
  2) zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia,
  3) realizacji zawartej umowy, lub w celu świadczenia usług przez Bank, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  4) dokonania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c Rozporządzenia,
  5) zarządzania przez Bank ryzykiem, w tym oceny zdolności i wiarygodności kredytowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b–c Rozporządzenia,
  6) rozpatrzenia reklamacji, wniosków oraz odwołań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b-c i lit. f Rozporządzenia,
  7) realizacji przez Bank czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e Rozporządzenia,
  8) realizacji uprawnień wynikających z przedstawicielstwa (w tym pełnomocnictwa), poręczenia, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b-c Rozporządzenia,
  9) marketingu, w tym promocji produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank lub spółki z Grupy Kapitałowej Banku lub podmioty współpracujące z Bankiem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  10) ustalenia i dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością, w tym restrukturyzacji, windykacji, egzekucji wierzytelności, podejmowania działań w celu znalezienia nabywców na majątek stanowiący zabezpieczenie umowy oraz sprzedaży wierzytelności wynikającej z tej umowy lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia,
  11) wykrycia i ograniczenia nadużyć finansowych związanych z działalnością Banku, jak również w celu zapewnienia bezpieczeństwa przechowywania środków pieniężnych klientów Banku oraz prowadzenia postępowań wyjaśniających, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f Rozporządzenia.

  Dane dotyczące Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  5. Udostępnienie danych osobowych

  Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez Bank :

  1) podmiotom i organom, którym Bank jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od Banku danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności na podstawie art. art. 104 ust. 2 i art. 105 ust. 1 i 2 ustawy Prawo bankowe,
  2) podmiotom, którym Bank powierzył wykonywanie czynności bankowych lub czynności związanych z działalnością bankową na rzecz Banku,
  3) instytucjom, o których mowa w art. 105 ust. 4 ustawy Prawo bankowe,
  4) organom i podmiotom uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie art. 149 lub 150 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi lub innych przepisów prawa, dotyczących obrotu instrumentami finansowymi (w zakresie usług powierniczych świadczonych przez Bank na podstawie art. 119 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, lub usług wykonywanych przez Bank na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi),
  5) biurom informacji gospodarczej, działającym na podstawie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, na podstawie przepisów tej ustawy,
  6) podmiotom z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotom współpracującym z Bankiem, w związku z produktami i usługami oferowanymi przez te podmioty. Lista tych podmiotach dostępna jest na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  6. Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego

  Pani/Pana dane mogą być przekazane administracji rządowej Stanów Zjednoczonych Ameryki w związku z dokonywaniem międzynarodowych transferów pieniężnych za pośrednictwem SWIFT.

  7. Okres przechowywania danych osobowych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:

  1) ważności oferty lub rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem,
  2) obowiązywania umowy zawartej z Bankiem, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  3) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez Bank w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec Banku, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa,
  4) stosowania metod wewnętrznych oraz innych metod i modeli, o których mowa w części trzeciej Rozporządzenia nr 575/2013 Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012,
  5) obowiązywania udzielonego Pani/Panu pełnomocnictwa, a po jego wygaśnięciu, w związku z obowiązkiem prawnym Banku wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  Informacje dotyczące okresów przechowywania danych są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.

  8. Przysługujące prawa

  W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:

  1) prawo dostępu do danych osobowych,
  2) prawo do sprostowania danych osobowych,
  3) prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5) prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  6) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania,
  7) prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Bank będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  8) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

  9. Źródło pochodzenia danych - informacja dotyczy danych osobowych pozyskanych w sposób inny niż od osoby, której dane dotyczą

  Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od przedstawiciela ustawowego, mocodawcy w przypadku udzielonego pełnomocnictwa, przedsiębiorcy, w stosunku do którego pozostaje Pani/Pan beneficjentem rzeczywistym, pracodawcy, strony umowy zawartej z Bankiem oraz ze źródeł powszechnie dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru Dowodów Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.

  10. Wymóg podania danych

  Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w pkt 4 powyżej, dla:

  1) rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o produkt oferowany przez Bank lub usługę świadczoną przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem,
  2) zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z Bankiem,
  3) świadczenia usług przez Bank, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak świadczenia usług przez Bank,
  4) rozpatrzenia reklamacji lub skargi a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia reklamacji lub skargi,
  5) otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.

  11. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane, w celu oceny zdolności kredytowej oraz w celach marketingowych, konsekwencją czego będzie możliwość zastosowania wobec Pani/Pana uproszczonej ścieżki obsługi oraz przedstawienia zindywidualizowanej oferty produktów i usług oferowanych przez Bank lub usług świadczonych przez Bank, w tym w imieniu i na rzecz spółek z Grupy Kapitałowej Banku i podmiotów współpracujących z Bankiem.

  Informacje dotyczące zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania są dostępne na stronie internetowej Banku w zakładce „RODO” oraz w oddziałach i agencjach Banku.