2022-09-30

 

Karta debetowa

Usługa bankowości elektronicznej / usługa bankowości telefonicznej

Debet na Koncie

Kredyt w rachunku płatniczym (Limit odnawialny)

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

PKO Konto za Zero (umowy zawarte od 01.03.2020 r.)

VVVV

PKO Konto bez Granic

VVVV

Konto Aurum

VVVV

Konto Platinium II

VVVV

PKO Konto dla Młodych (umowy zawarte od 10.01.2014 r.)

VVVV

PKO Konto Pierwsze

VV--

PKO Konto Dziecka

-

V 1
--

Rachunki oszczędnościowe

Rachunek Oszczędnościowy Plus

1) rachunki prowadzone dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych

-

V

-

-

2) rachunki prowadzone dla osób fizycznych  ubezwłasnowolnionych częściowo

-

 2

-

-

3) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które ukończyły 13 lat

-

V

-

-

4) rachunki prowadzone dla osób fizycznych  ubezwłasnowolnionych całkowicie

-

-

-

-

5) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które nie ukończyły 13 lat

-

-

-

-

Pierwsze Konto Oszczędnościowe

1) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które ukończyły 13 lat

-

V

-

-

2) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które nie ukończyły 13 lat

-

V 1

-

-

Rachunek do obsługi lokat

1) rachunki prowadzone dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych

-V 2

-

-

2) rachunki prowadzone dla osób fizycznych ubezwłasnowolnionych częściowo

-

V 2

-

-

3) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które ukończyły 13 lat

-

V 2

-

-

4) rachunki prowadzone dla osób fizycznych ubezwłasnowolnionych całkowicie

-

-

-

-

5) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które nie ukończyły 13 lat

-

-

-

-

Rachunki oszczędnościowe płatne na żądanie (rachunki walutowe)

1) rachunki prowadzone dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (umowy zawarte do 03.08.2018 r.)

VV

-

-

2) rachunki prowadzone dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych (umowy zawarte od 04.08.2018 r.)

-

V

-

-

3) rachunki prowadzone dla osób fizycznych ubezwłasnowolnionych częściowo

-

V 2

-

-

4) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które ukończyły 13 lat (umowy zawarte do 03.08.2018 r.)

VV

-

-

5) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które ukończyły 13 lat (umowy zawarte od 04.08.2018 r.)

-

V

-

-

6) rachunki prowadzone dla osób fizycznych ubezwłasnowolnionych całkowicie

-

-

-

-

Rachunki bankowe wycofane z oferty

ZŁOTE KONTO

VVVV

Rachunek PLATINIUM

VVVV

PKO Konto za Zero

(umowy zawarte do 30.09.2014 r. oraz umowy zawarte od 01.10.2014 r. do 29.02.2020 r.)

 VV  VV 
 PKO Konto RodzicaV V V V 

PKO Konto dla Młodych (umowy zawarte do 09.01.2014 r.)

VVVV

SUPERKONTO STUDENT

VVVV

SUPERKONTO

VVVV

PKO Konto Pogodne

VVVV

ROR Depozyt

-

V

-

-

Konto Spektrum Adm.

V

V

-

V

Konto Ulubione Adm.

V

V

-

V

Konto Codzienne Adm.

V

V

-

V

Rachunek walutowy Adm.

-

V

-

-

Konto Oszczędnościowe Progres Adm.

-

V

-

-

Rachunek do obsługi lokat Adm.

-

-

-

-

Rachunek nieoszczędnościowy dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej (oferowany do 21.07.2005 r.)

-

-

-

-

Rachunek oszczędnościowy w GBP (oferowany do 25.03.2012 r.)

-

V

-

-

Rachunek oszczędnościowy płatny na żądanie (rachunek walutowy) w walucie polskiej (oferowany do 30.04.2016 r.)

-

V

-

-

Rachunek Oszczędnościowy prowadzony w złotych (oferowany do 31.01.2017 r.) / Rachunek Oszczędnościowy prowadzony w walutach wymienialnych (oferowany do 30.11.2019 r.)

1) rachunki prowadzone dla osób fizycznych posiadających pełną zdolność do czynności prawnych

-

V

-

-

2) rachunki prowadzone dla osób fizycznych  ubezwłasnowolnionych częściowo

-

V 2

-

-

3) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które ukończyły 13 lat

-

V

-

-

4) rachunki prowadzone dla osób fizycznych  ubezwłasnowolnionych całkowicie

-

-

-

-

5) rachunki prowadzone dla osób małoletnich, które nie ukończyły 13 lat

-

-

-

-

Wykaz rachunków, do których PKO Bank Polski SA wydaje karty debetowe

Nazwa rachunku

Dostępna karta debetowa

PKO Konto za Zero (umowy zawarte od 01.03.2020 r.)

PKO Konto bez Granic

Konto Aurum

Konto Platinium II

PKO Konto dla Młodych (umowy zawarte od 10.01.2014 r.)

karta PKO Ekspres

 • w formie tradycyjnej oraz w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)
 • dla Użytkownika w formie tradycyjnej oraz w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza) 3

PKO Konto Pierwsze

karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej oraz w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)

ZŁOTE KONTO

Rachunek PLATINIUM

PKO Konto za Zero (umowy zawarte do 30.09.2014 r. oraz umowy zawarte od 01.10.2014 r. do 29.02.2020 r.)

PKO Konto dla Młodych (umowy zawarte do 09.01.2014 r.)

SUPERKONTO STUDENT

SUPERKONTO

PKO Konto Pogodne

PKO Konto Rodzica

karta PKO Ekspres

 • w formie tradycyjnej oraz w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)
 • dla Użytkownika w formie tradycyjnej oraz w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza) 3

Konto Spektrum Adm.

Konto Ulubione Adm.

Konto Codzienne Adm.

karta Visa Electron Adm.

 • w formie tradycyjnej oraz w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza)
 • dla Użytkownika w formie tradycyjnej oraz w formie tradycyjnej z funkcjonalnością karty miejskiej ZTM Warszawa (Warszawska Karta Płatnicza) 3

Wykaz rachunków, które mogą być rachunkiem głównym albo podpiętym

Rachunek główny

Rachunek podpięty

Rachunek walutowy (rachunek oszczędnościowy płatny na żądanie w walutach wymienialnych) w walutach EUR, USD, GBP

Rachunek walutowy w walutach EUR, USD, GBP 4

Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe:

 • PKO Konto za Zero
 • PKO Konto bez Granic
 • Konto Aurum
 • Konto Platinium II
 • PKO Konto Rodzica
 • PKO Konto dla Młodych
 • ZŁOTE KONTO
 • Rachunek PLATINIUM
 • SUPERKONTO STUDENT
 • SUPERKONTO
 • PKO Konto Pogodne
 • Konto Spektrum Adm.
 • Konto Ulubione Adm.
 • Konto Codzienne Adm

Rachunek walutowy w walutach EUR, GBP, USD, SEK, NOK, DKK, CHF, CZK, HRK, HUF

PKO Konto Pierwsze

Rachunek walutowy w walutach EUR, GBP, USD, SEK, NOK, DKK, CHF

Wykaz funkcjonalności oraz usług przy wykorzystaniu kart debetowych

1. Karta PKO Ekspres w formie tradycyjnej oraz Visa Electron Adm. umożliwia dokonywanie:

 1. operacji w miejscach oznaczonych znakiem akceptacji umieszczonym na karcie w kraju i za granicą,
 2. płatności za towary lub usługi, w tym w Internecie,
 3. płatności zbliżeniowych w punktach oznaczonych specjalnym znakiem graficznym przedstawiającym falę radiową,
 4. wypłat gotówki w:
  a) bankomatach,
  b) oddziałach PKO Banku Polskiego oraz placówkach innych banków,
  c) agencjach PKO Banku Polskiego,
  d) innych instytucjach akceptujących karty, w tym w urzędach pocztowych,
 5. wpłat we wpłatomatach PKO Banku Polskiego,
 6. operacji wypłaty gotówki w ramach w usługi Cashback,
 7. doładowania telefonów komórkowych,
 8. płatności zbliżeniowych:
  a) z aplikacją mobilną w ramach usługi bankowości elektronicznej,
  b) przy użyciu usługi Apple Pay lub Google Pay,
 9. płatności zbliżeniowych zegarkiem Garmin, zegarkiem Swatch oraz opaską lub smartwatchem z funkcją Xiaomi Pay (dla kart z logo Mastercard)
 10. sprawdzania salda, w tym wydruk salda lub wydruk 5 ostatnich operacji rozliczonych, z rachunku do którego wydana jest karta debetowa

2. Karta PKO Ekspres/Visa Electron Adm. w formie tradycyjnej z funkcją wielowalutową, w tym karta, o której mowa w pkt 3, wydawana do rachunków głównych będących rachunkami oszczędnościowo-rozliczeniowymi, umożliwia dokonywanie operacji w walutach EUR, GBP, USD, NOK, DKK, SEK, CHF, CZK, HRK oraz HUF w ciężar podpiętych rachunków walutowych, prowadzonych w tych walutach. Posiadacz karty może dokonać podpięcia wybranego rachunku walutowego do rachunku głównego samodzielnie poprzez aplikację mobilną oraz w serwisie internetowym w ramach usługi bankowości elektronicznej, w serwisie telefonicznym w ramach usługi bankowości telefonicznej lub składając dyspozycję w oddziale PKO Banku Polskiego.

3. Warszawska Karta Płatnicza umożliwia, poza funkcjonalnościami opisanymi w pkt 1, dokonywanie:

 1. zakupu i wgrania biletu ZTM imiennego długookresowego w biletomatach, Punktach Obsługi Pasażerów ZTM, we wszystkich punktach umożliwiających wgrywanie długookresowych biletów komunikacji miejskiej, a także przez Internet - zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.ztm.waw.pl,
 2. opłaty za parkowanie w strefach płatnego parkowania przy użyciu funkcji płatniczej w parkometrach, akceptujących płatności kartą, oznaczonych znakiem Visa.

4. Usługa VISA CASH BACK albo usługa „Płać kartą i wypłacaj” Mastercard umożliwia Klientom dokonującym płatności w punktach handlowo-usługowych kartą debetową w formie tradycyjnej wypłatę gotówki przy każdym dokonywanym zakupie. Kwota wypłaty wliczona zostanie w dostępny dzienny limit transakcji płatniczych. Klient płacąc kartą debetową w kasie, powinien poinformować kasjera, że zamierza skorzystać z usługi VISA CASH BACK lub „Płać kartą i wypłacaj” Mastercard. Klient powinien zadeklarować kwotę wypłaty, po czym zostanie poproszony o akceptację całkowitej kwoty transakcji płatniczej (płatności za towary lub usługi + wypłaty gotówki), poprzez podpisanie potwierdzenia transakcji  lub wprowadzenie swojego kodu PIN. 
Z usługi Cashback można skorzystać w wybranych supermarketach, stacjach benzynowych, sklepach i innych punktach handlowo - usługowych na terenie całej Polski oznakowanych symbolem VISA CASH BACK albo usługi „Płać kartą i wypłacaj” Mastercard.

Kwota wypłaty dokonanej za pomocą usługi VISA CASH BACK albo usługi „Płać kartą i wypłacaj” Mastercard w zestawieniu transakcji zostanie wyodrębniona i będzie stanowiła część składową całej transakcji.

Podstawa: 
§ 18 ust. 3, § 19 ust. 4, § 20 ust. 4 oraz § 22 ust. 3, § 28 ust. 3, § 29 ust. 5, § 40 ust. 3 „Ogólnych warunków prowadzenia rachunków bankowych i świadczenia usług dla Klientów indywidualnych w PKO Banku Polskim SA”

 

1 dostęp pasywny (bez możliwości samodzielnego składania dyspozycji) w serwisie internetowym w ramach usługi bankowości elektronicznej   oraz brak dostępu do usługi bankowości telefonicznej

2  dostęp pasywny (bez możliwości składania dyspozycji)

3  Posiadacz rachunku może wystąpić o wydanie maksymalnie 10 kart do rachunku

4  Rachunek podpięty musi być rachunkiem prowadzonym w innej niż rachunek główny walucie